Με επιτυχία η ημερίδα Νομικής Πληροφόρησης του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Ρόδου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση νομικής πληροφόρησης που συνδιοργάνωσαν το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Δωδεκανήσου με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου στις 18 & 19 Οκτωβρίου με θέμα: «Πρόσφατες εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις και την κοινωνική ασφάλιση – Βασικά ζητήματα εργατικού ατυχήματος».

Παρουσία κοινωνικών φορέων, εκπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων, πλήθους εργαζομένων και ανέργων, ο Πρόεδρος του ΕΚΡ, κ. Χατζησάββας Σ. και ο Αντιπρόεδρος του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, κ. Θωμάς Φ. χαιρέτισαν τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης.

Οι νομικοί σύμβουλοι του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Σταμάτη Αν., Τσώνου Β., Βλάσσης Θ.  παρουσίασαν τις βασικές μεταβολές στο ν. 4387/2016 για το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς επίσης και θέματα που προκύπτουν στις εργασιακές σχέσεις. Επίσης, προσεγγίστηκαν  οι βασικές αρχές του εργατικού ατυχήματος, η ευθύνη του εργοδότη, οι ασφαλιστικές παροχές μετά το ν. 4387/2016.

Ακολούθησε πλήθος ερωτήσεων οι οποίες και απαντήθηκαν. Την επόμενη ημέρα, οι επιστημονικοί συνεργάτες του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 19 Οκτωβρίου, δέχθηκαν και επεξεργάστηκαν δεκάδες ερωτήματα από τις 11.00 έως τις 15.00. Τα ερωτήματα προσεγγίζονταν διεξοδικά και σχετίζονταν τόσο με εξατομικευμένες περιπτώσεις όσο και με ζητήματα που έχουν προκύψει σε συλλογικότητες, όπως σωματεία εργαζομένων με κοινά προβλήματα.

 


Πέραν των ασφαλιστικών και εργασιακών ερωτημάτων που έθεσαν οι ενδιαφερόμενοι, τέθηκαν και ερωτήματα εργαζομένων και ανέργων σε θέματα απασχόλησης, όπως εύρεση εργασίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.

Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Δωδεκανήσου μαζί με το ΕΚΡ θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους στη στοχευμένη ενημέρωση των πολιτών σε εργασιακά, ασφαλιστικά και θέματα απασχόλησης, με τρόπο έγκυρο και αξιόπιστο, και θα καθιερώσουν τακτικές  επισκέψεις των επιστημονικών συνεργατών του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ στη Ρόδο.

Η στενή συνεργασία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ και του ΕΚΡ θα συνεχιστεί σε όλους τους τομείς με αποκορύφωμα την οργάνωση εκδήλωσης στις αρχές του 2018, στην οποία  θα παρουσιαστεί η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για την Ελληνική Οικονομία.

Η εκδήλωση  οργανώνεται στα πλαίσια του Υποέργου 5 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις Μονάδες παροχής υπηρεσιών, καθώς και των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής των ανέργων στα εξειδικευμένα κέντρα προώθησης στην απασχόληση στον άξονα των περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών (ΠΑΠ)» της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».