Σημαντικές διακρίσεις για την καρδιολογική του Νοσοκομείου μας

Σημαντικό είναι το έργο που επιτελείται και στον τομέα της έρευνας , από την Καρδιολογική Κλινική του νοσοκομείου της Ρόδου, εργασίες της οποίας έχουν τύχει σημαντικών διακρίσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου συμμετέχει στον ερευνητικό τομέα, αποτελώντας ενεργό  επιστημονικό μέλος της Πανελλήνιας Καρδιολογικής Κοινότητας, παρά τις αντιξοότητες και το μεγάλο φόρτο εργασίας, που καλείται να αντιμετωπίσει καθημερινά, με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό.  

Έτσι στο 38ο Πανελλήνιο Επετειακό Συνέδριο Καρδιολογίας που διεξήχθη στις 19-21/10/2017, το Καρδιολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου συμμετείχε ενεργά με την εκπόνηση τριών σημαντικών εργασιών-μελετών, που προκρίθηκαν για να παρουσιαστούν στην ελληνική καρδιολογική κοινότητα. 

Η πρώτη μελέτη παρουσιάστηκε προφορικά και αφορά τη διερεύνηση της σπάνιας και τελευταίως εξελισσόμενης νόσου Takotsubo. Παρατίθεται η εμπειρία των ιατρών της Καρδιολογικής Κλινικής ως προσπάθεια συμβολής στην κατανόηση και στη βέλτιστη αντιμετώπιση της εν λόγω νόσου.

Η δεύτερη εργασία παρουσιάστηκε σε πόστερ και αφορά τη συμβολή της τριετούς λειτουργίας του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου στη βέλτιστη αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής νόσου στο Νομό Δωδεκανήσου. Με τη χρήση δεικτών υγείας και δημογραφικών παραγόντων διαφαίνεται η σημαντική μείωση της θνητότητας των ασθενών με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και η μείωση του κόστους και της διάρκειας νοσηλείας.

Η τρίτη εργασία αφορά την παρουσίαση ενός σπάνιου περιστατικού ανώμαλης έκφυσης στεφανιαίου αγγείου σε ασθενή που υπεβλήθη σε στεφανιογραφικό έλεγχο  στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Παγκοσμίως η εν λόγω ανατομική παραλλαγή παρουσιάζεται σε ποσοστό 0.03%-0.17%. 

Ταυτόχρονα το νοσηλευτικό προσωπικό του Καρδιολογικού Τμήματος συμμετέχει στο 23ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Νοσηλευτικό Συνέδριο παρουσιάζοντας τέσσερις εργασίες. Δύο προφορικές ανακοινώσεις με τίτλους «΄Εμφραγμα δεξιάς κοιλίας» και «Πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός μετά από φόρτιση ασθενούς με Τικαγκρελόλη». Επιπλέον, δύο πόστερ με τίτλους «Έμφραγμα NSTEMI και διαχωρισμός στεφανιαίου αγγείου» και «Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος: επίπτωση και πρόληψη».