Περιβαλλοντική δράση γυμνασίου Παραδεισίου

Το Γυμνάσιο Παραδεισίου και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Πεταλούδων Ρόδου πραγματοποίησαν  την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου περιβαλλοντική δράση καθαρισμού της κεντρικής παραλίας Θεολόγου στα πλαίσια της παγκόσμιας δράσης καθαρισμού παραλιών 2017.

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του Γυμνασίου μεταφέρθηκαν από το σχολείο τους με το λεωφορείο του Δήμου Ρόδου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπου έτυχαν θερμής υποδοχής.

Ακολούθησε σύντομη ενημέρωση από τον υπεύθυνο του Κέντρου για τους στόχους, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις δράσεις και στη συνέχεια οι μαθητές κατά ομάδες ξεναγήθηκαν στους χώρους του Κέντρου. Είδαν το βοτανικό κήπο, το φωτοβολταϊκό σύστημα και το μετεωρολογικό σταθμό, ενώ είχαν την ευκαιρία να κάνουν παρατηρήσεις με τη βοήθεια του τεχνικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο εργαστήριο του Κέντρου.

 


Τέλος, οι μαθητές προμηθεύτηκαν γάντια, σακούλες απορριμμάτων και ανακύκλωσης και με τη συνεργασία και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και των υπευθύνων του Κέντρου κατευθύνθηκαν στην κεντρική παραλία του Θεολόγου όπου με ιδιαίτερο ζήλο καθάρισαν μεγάλο τμήμα  της ξεχωρίζοντας τα ανακυκλώσιμα υλικά από τα μη ανακυκλώσιμα σε χωριστές σακούλες.

Θεωρούμε ότι με τη συγκεκριμένη δράση οι μαθητές θα αναπτύξουν υπεύθυνη στάση για την προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν συμβάλλοντας στην ποιότητα της ζωής τους. Ανυπομονούμε για μελλοντικές ανάλογες δράσεις.

Πηγή: http://gym-parad.dod.sch.gr/kpe1017/