Συνεδριάζει σήμερα το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας Ρόδου

Σήμερα στις 6 μ.μ. πρόκειται να συνεδριάσει το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Ρόδου.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:
1. Ενημέρωση για θέματα Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης 
Τμήμα ελέγχου και χορήγησης αδειών καταστημάτων-επιχειρήσεων
2. Αίτημα του Λιάνη Γιουλη για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων έως τις 3 π.μ. (Ορφανίδου 37) (εξ αναβολής)
3. Αίτημα του Κιουρτ Ισμαήλ Ααλτ για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων έως τις 1 π.μ. (Ακτή Μιαούλη 10) (εξ αναβολής)
4. Αίτημα του Μενίκου Χρήστου για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων έως τις 3 π.μ. (Ορφανίδου 29) (εξ αναβολής)
5. Αίτημα της Μπούρα Λαμπρινής για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων έως τις 11 μ.μ. (Μανδηλαρά 4-8)

Διεύθυνση Τεχνικών έργων και Υποδομών
6. Ανακατασκευή και κοπή δέντρων στο πεζοδρόμιο της οδού Λεμεσού
7. Δημιουργία διαβάσεων πεζών επί της οδού Θεμ. Σοφούλη

Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Τμήμα Τακτοποιήσεων-Απαλλοτριώσεων
8. Αίτημα περί μετατόπισης του περιπτέρου επί της συμβολής των οδών Αμερικής και Γ. Ευσταθίου

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα αξιοποίησης-διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου
9. Παραχώρηση των αθλητικών εγκατάσεων αντισφαίρισης στον «Ροδιακό Όμιλο Αντισφαίρισης»
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
10. Αίτημα υιοθέτησης τμήματος του φυτωρίου στη Διαγοριδών.