Με 13 υποθέσεις ανάκλησης αδειών καταστημάτων της Ρόδου θα ασχοληθεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συνεδριάζει την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:30 το μεσημέρι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της «ΒΟΥΤΣΗΣ Σ. &Σια ΟΕ» επί της οδού Ορφανίδου 42. (Έγγραφο ΑΠ 5689/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης)

2) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΔΡΕΑ επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 18-20. (Έγγραφο ΑΠ 5690/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

3) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. ΠΑΡΔΑΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 1. (Έγγραφο ΑΠ 5691/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

4) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. ΧΟΡΕΥΤΗ ΚΩΝ/ΟΥ επί της οδού Αλ. Διάκου (Εντός πάρκου ΘΕΡΜΑΙ). (Έγγραφο ΑΠ 5692/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

5) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. ΠΙΧΙΒΕ ΙΜΠΡΑΗΜ επί της οδού Ορφανίδου 23 (Έγγραφο ΑΠ 5693/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

6) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της κ. ΜΠΟΥΡΑ Ζωής επί της οδού Νικηφ. Μανδηλαρά 12 (Έγγραφο ΑΠ 5700/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

7) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. CALCI Andrea επί της οδού Ορφανίδου 28. (Έγγραφο ΑΠ 5702/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

8) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. ΜΕΝΙΚΟ ΧΡΗΣΤΟΥ επί της οδού Ορφανίδου 29. (Έγγραφο ΑΠ 5706/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

9) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του ΠΑΠΑΔΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ επί της οδού Ακτή Μιαούλη 14. (Έγγραφο ΑΠ 5707/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης

10) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. ΣΑΒΒΙΟΥ ΒΑΓΙΑΝΟΥ επί της οδού Εθν. Αντίστασης 83. (Έγγραφο ΑΠ 2351/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

11) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της κ. ΜΑΓΙΑΦΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ επί της οδού Αθηνών 28. (Έγγραφα ΑΠ α) 2349/2017 β) 2350/2017 και γ) 5346/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

12) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ ΚΟΥΦΟΥ ΗΛΙΑ στην Τ.Κ. Κατταβιάς. (Έγγραφο ΑΠ 4/75470/2017 Δημ. Ενότητας Ν. Ρόδου.).

13) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της «ΠΑΥΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΕ» στη Δημ. Κοινότητα Ασκληπιείου. 9. (Έγγραφο ΑΠ 4/44568/2017 Δημ. Κοινότητας Ασκληπιείου)

14) Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Κατταβιάς με θέμα: «Αίτημα Τροποποίησης Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς ».

15) Έγκριση της υπ’ αριθ. 31/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ..Κ. Αφάντου με θέμα: Αιτήματα ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου στη Δημοτική Κοινότητα Αφάντου (τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων).

16) Έγκριση της υπ’ αριθ. 162/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ..Κ. Ρόδου με θέμα: «Αίτημα τροποποίησης Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην οδό Μανδηλαρά.

17) Έγκριση της υπ’ αριθ. 163/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ..Κ. Ρόδου με θέμα: «Αίτημα τροποποίησης Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην Ακτή Μιαούλη.