Το νυχτερινό τιμολόγιο στη Ρόδο

Από 1η Νοεμβρίου μέχρι 30 Απριλίου θα ισχύσει το νυχτερινό τιμολόγιο. Σε ότι αφορά τη Ρόδο και τα άλλα νησιά της περιοχής μας, το τιμολόγιο θα εφαρμόζεται σε δύο ωράρια και συγκεκριμένα:

- Το συνεχές από τις 11 μ.μ. έως τις 7 π.μ.
- και το τμηματικό από τις 2 π.μ. έως τις 8 π.μ. και από τις 3.30 μ.μ. έως 5.30 μ.μ.

Διευκρινίζεται μάλιστα ότι το τμηματικό ωράριο θα εφαρμόζεται υποχρεωτικώς σε όλους τους νέους οικιακούς καταναλωτές.