Μαχαιρίδης και Σπύρου άκουσαν τον... εξάψαλμο, από τον περιφερειάρχη Γ. Χατζημάρκο!

• Επιμένει αναγνώστης της στήλης ότι πρέπει να θέσουμε (ξανά) το ερώτημα, πώς έχουν κτιστεί χωρίς άδεια ο βρεφονηπιακός σταθμός και η εκκλησία στο χώρο του νοσοκομείου; Εντάξει, το θέτουμε ξανά αλλά... απορία ψάλτου βήξ! Απάντηση δεν πρόκειται να πάρουμε!

• Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν προχθές για πρώτη φορά, οι παρατάξεις του Γ. Μαχαιρίδη και του Μπ. Σπύρου, για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έχει κι αυτό τη σημασία του!

• Δοθείσης της ευκαιρίας πάντως άκουσαν και οι δύο τον εξάψαλμο, από τον περιφερειάρχη Γ. Χατζημάρκο! Η αλήθεια πάντως είναι ότι... σαν να το είχαν προσχεδιάσει!         

Ο κακός