Επιστολή Κόκκινου στις Τεχνικές Υπηρεσίες

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χ. Κόκκινος με έγγραφά του που στάλθηκαν στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ν.Αι. στα Δωδεκάνησα, στις Περιφερειακές Ενότητες Καλύμνου, Κω/Νισύρου και Καρπάθου/Κάσου και δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, ζητά:

α) να ολοκληρωθούν άμεσα τα έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων,
β) την πραγματοποίηση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων με θέμα την αντιπλημμυρική περίοδο,
γ) την τοποθέτηση σημάνσεων για προστασία οδηγών στο οδικό δίκτυο, με έμφαση (σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας) στις διασταυρώσεις χωρίς γέφυρα («ιρλανδικές διαβάσεις»).