Θα λειτουργήσει σύντομα το νέο εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Νότια Ρόδο

Πολύ σύντομα, μέχρι το τέλος του χρόνου, πρόκειται να τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία οι μηχανές στο νέο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο, και εντός του πρώτου 6μήνου του 2018 το εργοστάσιο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Αυτό υποστηρίζει ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Μ. Παναγιωτάκης, σε απάντησή του προς τον Βουλευτή Δωδεκανήσου, κ. Μ. Κόνσολα.
Ο κ. Κόνσολας είχε καταθέσει ερώτηση στη Βουλή για την εξέλιξη και την πρόοδο των εργασιών, και σε απάντηση της, η ΔΕΗ αναφέρει τα εξής:

“Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης του βουλευτή κ. Μ. Κόνσολα με θέμα: “Εξέλιξη και πρόοδος των εργασιών του νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη Ρόδο”, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Το νέο εργοστάσιο υπολογίζεται να τεθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία εντός του Α’ εξαμήνου 2018.
2. Η δοκιμαστική λειτουργία των μηχανών προγραμματίζεται να αρχίσει μέχρι το τέλος του 2017.
3. Ο υποθαλάσσιος αγωγός πετρέλευσης έχει ολοκληρωθεί.
4. Η Επιχείρηση λαμβάνει μέριμνα για την επαρκή στελέχωση σε προσωπικό του νέου εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής στη Νότια Ρόδο, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του. Στο πλαίσιο αυτό δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Φ.Ε.Κ. 30/18-9-2017) και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η Προκήρυξη 12Κ/2017 για την πρόσληψη θέσεων τεχνικού τακτικού προσωπικού, το οποίο μετά την πρόσληψη θα εκπαιδευθεί, προκειμένου να στελεχώσει βασικές θέσεις εργασίας.

Οι 22 θέσεις που προκηρύχθηκαν και αφορούν στη Νότια Ρόδο αναλυτικά κατανέμονται ως εξής:
• 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Κατηγορίας/Ειδικότητας Τ1/Α (Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός),
• 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Κατηγορίας/Ειδικότητας Τ4/Γ (Τεχνίτες Οργάνων & Αυτοματισμού),
• 4 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Κατηγορίας/Ειδικότητας Τ4/Β (Ηλεκροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών),
• 13 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Κατηγορίας/Ειδικότητας Τ4/Ε (Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ) και
• 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Κατηγορίας/Ειδικότητας Τ4/Ω (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος).

Επιπλέον έχει δρομολογηθεί η πλήρωση περαιτέρω αναγκών με νέες προσλήψεις.
Επίσης για την αρχική στελέχωση προβλέπεται να μετακινηθεί αριθμός προσωπικού από τον ΑΗΣ Σορωνής, που θα γίνει σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες. Ήδη τεχνικό προσωπικό μεταβαίνει στο Εργοτάξιο για ενημέρωση και εκπαίδευση από τον ανάδοχο, καθώς επίκειται η έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του νέου Σταθμού.

Τα αντισταθμιστικά έργα θα μελετηθούν και θα δημοπρατηθούν με μέριμνα του Δήμου Ρόδου. Ήδη έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο δημοτικό γήπεδο Θεολόγου. Αναμένονται οι επόμενες ενέργειες από το Δήμο.
Με τιμή,
Εμμανουήλ Μ. Παναγιωτάκης”.