Το Ψηφιακό Πλανητάριο  στο  Δημοτικό Σχολείο Καλαβαρδών

Τη Δευτέρα 13-11-2017, το Ψηφιακό Πλανητάριο  θα βρίσκεται στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου Καλαβαρδών για να προβάλει τις ταινίες του στα παιδιά  των Δημοτικών Σχολείων Καλαβαρδών, Σορωνής, Φανών, Διμυλιάς και στο Νηπιαγωγείο Καλαβαρδών. Παράλληλα, τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα παρατήρησης  με τηλεσκόπιο.

Το πλανητάριο θα παραμείνει στον χώρο του σχολείου για να συνεχίσει με το απογευματινό πρόγραμμα που απευθύνεται στα μεγαλύτερα παιδιά και σε ενήλικες που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις προβολές το πρωί.