Ηλεκτρονική δημοπρασία για ακίνητο της Τράπεζας Δωδεκανήσου

Ακίνητο με ηλεκτρονική δημοπρασία βγάζει στο σφυρί η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε. ( «PQH»), που εκπροσωπεί νομίμως την Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου Συν. Π.Ε. (Υπό Ειδική Εκκαθάριση).

Η PQH προτίθεται να πωλήσει και μεταβιβάσει μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας (e-auction): Διώροφη λιθόκτιστη οικοδομή συνολικής επιφάνειας 106,00  τ.μ. κυρίων χώρων και 77,00 τ.μ. προαύλιου ακάλυπτου χώρου σε οικόπεδο επιφανείας 138,00 τ.μ., επί των οδών Ηρακλειδών & Ιερού Λόχου στην Ιαλυσό Ρόδου, έναντι τιμήματος €186.000 και προς τον σκοπό αυτό δημοσίευσε την 14η Νοεμβρίου 2017 πρόσκληση υποβολής προσφοράς που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της (https://www.pqh.gr/web/πωλήσεις-ακινήτων/) (η «Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς»).

Με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς η PQH καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν δεσμευτική οικονομική προσφορά για την απόκτηση του ακινήτου. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της διαδικασίας πώλησης και μεταβίβασης των Ακινήτων καθορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς , το αργότερο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα Ελλάδος 2 μ.μ. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά συμμετοχής προβλέπεται και η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού ίσου με το 5%  της τιμής πρώτης προσφοράς.

Μετά την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν δικαιολογητικά συμμετοχής, η PQH θα καλέσει τους ενδιαφερόμενους που προκρίνονται να υποβάλλουν δεσμευτική οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.