Νέος πρόεδρος στο ΤΕΕ Κω

Η Μόνιμη Επιτροπή του ΤΕΕ παρ. Κω (Μ. Ε. ΤΕΕ ΚΩ) πραγματοποίησε στις 14/11/2017 εκλογές για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού της Συμβουλίου.

Από το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας εξελέγησαν:
Πρόεδρος: Γιώργος Χρυσουλάκης (Π-Μ)
Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Χατζηγιακουμής (Π-Μ)
Γραμματέας: Μαστρογιάννη Αιμιλία (Αρχιτεκτ.)
Ταμίας: Χαλκιδιού Καλλιόπη (Αρχιτεκτ.)
Μέλος: Πολίτου Χριστίνα (Π-Μ)