Τριπλή πρωτιά για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου

Οριακή αύξηση παρουσιάζουν οι εισπράξεις ανά επίσκεψη και ανά διανυκτέρευση των τουριστών, που ήρθαν στη χώρα μας το α' εξάμηνο του 2017, σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016, σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος από το Sete Intelligence.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις ανά επίσκεψη καταγράφουν αύξηση 1% και οι εισπράξεις ανά διανυκτέρευση αύξηση 1,9%, ενώ, αντίθετα, διαπιστώνεται μείωση της μέσης διάρκειας διαμονής κατά 0,9%.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία πέντε Περιφέρειες της χώρας μοιράσθηκαν το σχεδόν 89% των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017.  

Ειδικότερα: στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου "πήγαν" 921 εκατ. ευρώ, στην Περιφέρεια Κρήτης 906 εκατ. ευρώ, στην Περιφέρεια Αττικής 803 εκατ. ευρώ, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 469 εκατ. ευρώ και στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 395 εκατ. ευρώ.


Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 437 εκατ. ευρώ.
Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2016 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά περίπου 25 ευρώ ή 5,3% (Ιανουάριος-Ιούνιος 2017: 476 ευρώ, Ιανουάριος-Ιούνιος 2016: 451 ευρώ) και της εισερχόμενης κίνησης μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 0,8%.

Μικρή άνοδο κατά 0,8% παρουσίασε η δαπάνη ανά διανυκτέρευση, η οποία διαμορφώθηκε στα 68 ευρώ, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 7 διανυκτερεύσεις, όσο περίπου και την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 5,3% και διαμορφώθηκε στις 59.859 χιλ. διανυκτερεύσεις (Ιανουάριος-Ιούνιος 2016: 56.868 διανυκτερεύσεις). 

Η ΜΕΛΕΤΗ
Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε στοιχεία του ταξιδιωτικού ισοζυγίου ανά Περιφέρεια και ανά χώρα προέλευσης των επισκεπτών (Αγορά) για το 1ο 6μηνο 2017. Η συγκέντρωση και επεξεργασία ταξιδιωτικών στοιχείων ανά Περιφέρεια, όπως αυτά συλλέγονται μέσω της Έρευνας Συνόρων, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 και έκτοτε η ΤτΕ συγκεντρώνει στοιχεία και για την περιφερειακή κατανομή των Ταξιδιωτικών Εισπράξεων, καθώς και των Επισκέψεων και Διανυκτερεύσεων των εισερχόμενων ταξιδιωτών.

Η παρούσα μελέτη αναλύει τα στοιχεία του 1ου 6μήνου 2017 και τα συγκρίνει με τα αντίστοιχα του 1ου 6μήνου 2016 προκειμένου να αποτυπώσει τις τάσεις – ανά Περιφέρεια – αναφορικά με τον αριθμό Επισκέψεων, Διανυκτερεύσεων και τις Εισπράξεις, αλλά και βασικούς δείκτες όπως Δαπάνη ανά Επίσκεψη, Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση και Μέση Διάρκεια Παραμονής.


Αν και η θερινή σεζόν, στην οποία πραγματοποιείται περίπου το 60% της εισερχόμενης τουριστικής δραστηριότητας της χώρας, είναι στο 3ο 3μηνο και συνεπώς δεν περιλαμβάνεται στα ανωτέρω στοιχεία, τα στοιχεία παρουσιάζουν ενδιαφέρον καθότι αναδεικνύουν την ανομοιογένεια της τουριστικής δραστηριότητας μεταξύ των Περιφερειών (αλλού τα συνολικά μεγέθη Επισκέψεων, Διανυκτερεύσεων και Εσόδων κινούνται αυξητικά, αλλού αρνητικά και αλλού ανάμεικτα) αλλά και εντός των Περιφερειών αφού αλλού τα συνολικά μεγέθη και οι βασικοί δείκτες κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση (είτε αυξάνονται είτε μειώνονται) και αλλού προς την ανάποδη ή  παρουσιάζουν μεικτή εικόνα. Έτσι είναι απαραίτητο η εξαγωγή συμπερασμάτων για την πορεία του τουρισμού να μην βασίζεται σε ένα στοιχείο αλλά να εξετάζει συνδυαστικά τα διαθέσιμα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων (αλλά και άλλων πηγών).

• Oι ταξιδιωτικές Εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 διαμορφώθηκαν στα 3.930 εκατ. ευρώ. Ο κύριος όγκος των εισπράξεων, σε ποσοστό 88,9% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε στις ακόλουθες πέντε Περιφέρειες: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (€ 921 εκατ.), Περιφέρεια Κρήτης (€ 906 εκατ.), Περιφέρεια Αττικής (€ 803 εκατ.), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (€ 469 εκατ.) και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (€ 395 εκατ.). Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών (Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) οι Εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα € 437 εκατ.


• Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα πραγματοποίησαν συνολικά 9.025 χιλ. Επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από τη συνολική εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, καθώς ένας ταξιδιώτης μπορεί να επισκεφθεί περισσότερες από μία περιφέρειες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

• Ο μεγαλύτερος όγκος των Επισκέψεων, σε ποσοστό 87,7% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε σε έξι περιφέρειες ως εξής: Περιφέρεια Αττικής (1.986 χιλ.), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (1.948 χιλ.), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (1.497 χιλ.), Περιφέρεια Κρήτης (1.367 χιλ.), Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (597 χιλ.) και Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (519 χιλ.). Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών (Ηπείρου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου) πραγματοποιήθηκαν 1.112 χιλ. επισκέψεις.

• Οι Διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 58.513 χιλ. την επισκοπούμενη περίοδο. Σύμφωνα με την κατανομή των διανυκτερεύσεων στις 13 Περιφέρειες της χώρας, το 86,8% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε σε πέντε Περιφέρειες ως εξής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (12.701 χιλ.), Περιφέρεια Κρήτης (12.422 χιλ.), Περιφέρεια Αττικής (11.167 χιλ.), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (9.407 χιλ.) και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (5.111 χιλ.). Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών (Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας) πραγματοποιήθηκαν 7.707 χιλ. Διανυκτερεύσεις.

• Στο σύνολο της χώρας η Mέση Είσπραξη ανά Επίσκεψη ανήλθε σε €435 και ανά Διανυκτέρευση σε €67, ενώ η Μέση Διάρκεια Παραμονής σε 6,5 νύχτες.

• Παρουσιάζονται όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των Περιφερειών. Μάλιστα, παρά το ότι δεν είναι η ακμή της σεζόν, η υψηλότερη Είσπραξη ανά Επίσκεψη παρατηρείται στους κλασσικούς προορισμούς «Ήλιος και Θάλασσα», και στο το Β. Αιγαίο όπου αν και η Μέση Είσπραξη ανά Διανυκτέρευση ανέρχεται μόλις στα €39, καταλαμβάνει την 4η θέση στις Εισπράξεις ανά Επίσκεψη λόγω του ότι έχει την μεγαλύτερη Διάρκεια Παραμονής από τις 13 Περιφέρειες.
Κρήτη    €663 
Ιόνια Νησιά    €662
Νότιο Αιγαίο    €635 
Βόρειο Αιγαίο     €536

• Επίσης, η υψηλότερη Είσπραξη ανά Διανυκτέρευση παρατηρείται στους κλασσικούς προορισμούς «Ήλιος και Θάλασσα» Προορισμούς και στην Αττική (City Break):
Ιόνια Νησιά    €77 
Κρήτη     €73
Νότιο Αιγαίο    €73 
Αττική     €72