Νέος κανονισμός για την  προστασία προσωπικών δεδομένων

Την προσεχή Πέμπτη 30 Νοεμβρίου θα γίνει η 1η χειμερινή συνάντηση του συλλόγου διευθυντών ξενοδοχείων Ρόδου στο ξενοδοχείο Semiramis στις 8.30 μ.μ.

Θέματα της συνάντησης θα είναι:

“Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας και των προϊόντων της Ocean Clean και Intercob
- Παρουσίαση από την Δικηγόρο Χρυσή Χρυσοχού, TMT and Privacy Law Specialist and GDPR Advisor - LL.M in Internet Law and Data Protection για θέματα που αφορούν τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων (GDRP) που τίθεται σε ισχύ στις 25.05.2018

Ο νέος Κανονισμός υποχρεώνει όλες τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξη διαδικασιών και μέτρων σχετικά με:
• την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων,
• την ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων και
• τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση παραβίασης.

Η έλλειψη συμμόρφωσης μπορεί να συνεπάγεται:
- ελέγχους και επιβολή κυρώσεων από την Αρχή (συστάσεις, πρόστιμα, απαγορεύσεις, ανακλήσεις αδειών)
- καταγγελίες από πελάτες – προμηθευτές – συνεργάτες – εργαζομένους σε έτερες δημόσιες αρχές
- δικαστικές διαδικασίες (για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή για ποινική ευθύνη)
- απώλεια πιστοποιήσεων που έχουν οι επιχειρήσεις σε σχέση με πρότυπα λειτουργίας τους

Στην ενημέρωση αυτή θα παρουσιασθεί το νέο πλαίσιο του Κανονισμού 2016/679 ώστε να λάβουν γνώση τα μέλη μας για όλες τις αναγκαίες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν πριν τις 25.05.2018."

- Ελεύθερη συζήτηση

Παράλληλα θα συζητηθούν κι άλλα επίκαιρα θέματα.