Προσπάθειες  αναβάθμισης για τις παιδικές χαρές του νησιού

Πρόταση χρηματοδότησης για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών σε όλο το νησί, προϋπολογισμού 386.974,24 ευρώ, θα υποβάλει ο Δήμος της Ρόδου στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Η πρόταση αυτή, η οποία έρχεται για έγκριση στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την ερχόμενη Τρίτη 28 Νοεμβρίου, περιλαμβάνει όλες τις προμήθειες και εργασίες για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου καθώς και παιδικές χαρές στις οποίες τα όργανα έχουν καταστραφεί και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν. 

Τελικός σκοπός είναι η πιστοποίηση αυτών παιδικών χαρών σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι προτεινόμενες δράσεις για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών εκτός από την προμήθεια οργάνων για αυτές, αστικού εξοπλισμού, δαπέδων, περιφράξεων καθώς και ανταλλακτικών για τον υφιστάμενο εξοπλισμό, περιλαμβάνουν κάθε εργασία επισκευής, γενικότερης συντήρησης, απεγκατάστασης, μεταφοράς υφιστάμενων και τοποθέτηση νέων οργάνων καθώς και διαμόρφωσης χώρων, μαζί με την αξία των αναγκαίων ανταλλακτικών και μικροϋλικών και κάθε άλλη εργασία μετά της προμήθειας των αναγκαίων υλικών ώστε με την περάτωσή τους να πληρούνται οι  προϋποθέσεις πιστοποίησης των παιδικών χαρών σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και τέλος η επιθεώρηση των παιδικών χαρών και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.  Μάλιστα, οι παιδικές χαρές θα πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο με πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Πρόκειται για τις παρακάτω παιδικές χαρές σε όλο το νησί: 

• Παιδική χαρά Αρχαγγέλου
• Παιδική χαρά Μαλώνας
• Παιδική χαρά Μάσαρη
• Παιδική χαρά Έμπωνα
• Παιδική χαρά Ιαλυσού
• Παιδική χαρά Κοσκινού
• Παιδική χαρά Ψίνθου
• Παιδική χαρά Διμυλιάς
• Παιδική χαρά Σαλάκου
• Παιδική χαρά Απολλώνων
• Παιδική χαρά Λάρδου
• Παιδική χαρά Πυλώνας
• Παιδική χαρά Μαριτσών
• Παιδική χαρά Παραδεισίου
• Παιδική χαρά Παστίδας
• Παιδική χαρά Δαματριάς 
• Ρόδος (1) - Παιδική χαρά Πλ.Αίγλης
• Ρόδος (2) - Παιδική χαρά Πλ. Ούλοφ Πάλμε
• Ρόδος (3) - Παιδική χαρά Πλ. Δωδεκανησιακής Αντίστασης (Άγιοι Απόστολοι).