Θα εκμισθωθούν τα δημοτικά λουτρά

Την Τρίτη πρόκειται να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής: 
“Ενημέρωση Προέδρου 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ»
 (Εισήγηση Τμήματος Αξιοποίησης –Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ 2/98224/24-11-2017)

2. Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 20 καταστήματος στο εμπορικό κέντρο Αγ. Αποστόλων Άνω, εντός Ο.Τ. 719 του Σχεδίου Πόλεως Ρόδου συνολικού εμβαδού 80τ.μ.  (Εισήγηση Τμήματος Αξιοποίησης –Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου)

3. Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 1 καταστήματος στο εμπορικό κέντρο Αγ. Αποστόλων Άνω, εντός Ο.Τ. 719 του Σχεδίου Πόλεως Ρόδου συνολικού εμβαδού 20,21 τ.μ. 
(Εισήγηση Τμήματος Αξιοποίησης –Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου).