Αναβαθμίζεται το wi-fi στο λιμάνι της Ρόδου

Μία ακόμα αναβάθμιση σχεδιάζεται για τα λιμάνια της Ρόδου και συγκεκριμένα η παροχή υπηρεσιών τουριστικής πληροφόρησης και εγκατάστασης ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου (wi-fi) στα λιμάνια της Κολώνας, το τουριστικό και της Ακαντιάς.

Συγκεκριμένα, έπειτα από τη διαπίστωση της αναγκαιότητας παροχής μίας τέτοιας υπηρεσίας στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Ρόδου, στο πλαίσιο των ετήσιων συντηρήσεων των λιμενικών υποδομών δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Λ.Τ.)., ο πρόεδρός του κ. Μιχάλης Χριστοδούλου πήρε την απόφαση για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης η οποία εγκρίθηκε.
Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 25 χιλιάδων ευρώ. Της απόφασης ακολουθεί η αξιολόγηση των προσφορών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Λ.Τ. μέσα σε τρεις ημέρες από την παραλαβή των προσφορών.