Νέο πρόγραμμα Leader απο την Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.)

Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε. διοργανώνει συνάντηση εργασίας για το νέο πρόγραμμα LEADER. Στη συνάντηση / ενημέρωση καλούνται όλοι όσοι ασχολούνται με την σύνταξη επενδυτικών προτάσεων / φακέλων στο νομό Δωδεκανήσου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε: μελετητικά γραφεία, σύμβουλοι επιχειρήσεων, γεωπόνοι, μηχανικοί, οικονομολόγοι, λογιστές και λοιποί που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις για λογαριασμό δικαιούχων στο νέο πρόγραμμα. Απαραίτητη κρίνεται από τους συμμετέχοντες η μελέτη του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος και των Υπουργικών Αποφάσεων με τις λεπτομέρειες εφαρμογής που είναι διαθέσιμα στο www.ando.gr Στη συζήτηση θα αναλυθούν οι δράσεις του προγράμματος, τα ποσοστά ενίσχυσης, οι επιλέξιμες δαπάνες, λοιπές λεπτομέρειες αλλά και ο νέος τρόπος υποβολής των προτάσεων.

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους τηλεφωνικά στο 2241075323, (Κ. Ζήφος) ή ηλεκτρονικά στο zifos@ando.gr μέχρι την Τρίτη 12/12/2017. 

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΑΝΔΩ την Τετάρτη 13/12/2017 στις 09:30.