Το νέο πρόγραμμα leader θα παρουσιαστεί στον Έμπωνα

Ο Δήμος Ρόδου σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε. διοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση την Τρίτη 19/12/2017 στον Έμπωνα. Στη συνάντηση θα παρουσιασθούν τα προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που πρόκειται να προκηρυχθούν τους επόμενους μήνες.

Ειδικότερα, υπάλληλοι του Δήμου Ρόδου θα αναλύσουν την πρόσκληση για τα Σχέδια Βελτίωσης ενώ στελέχη της ΑΝΔΩ θα παρουσιάσουν το νέο πρόγραμμα LEADER / CLLD. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ευκαιρίες χρηματοδότησης των δράσεων μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, στην παραγωγή παραδοσιακών ειδών διατροφής και μικρών οικοτεχνιών - βιοτεχνιών.
Η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19/12/2017 και ώρα 11:30 π.μ. στο κτίριο της κοινότητας στον Έμπωνα.