«Σαφάρι» φορολογικών ελέγχων στη χριστουγεννιάτικη αγορά

Του Γιώργου Κούρου από τη Ναυτεμπορική

Σαφάρι ελέγχων σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας εξαπολύει στην αγορά, εν όψει των Χριστουγέννων, ο ελεγκτικός μηχανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό ο αριθμός των συνεργείων ελέγχου θα είναι αυξημένος και θα προβεί στη διενέργεια ελέγχων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, σε επιχειρήσεις κάθε μορφής και οικονομικού μεγέθους, εστιάζοντας κυρίως σε κλάδους με υψηλή παραβατικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι πέσουν στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ θα αντιμετωπίζουν αυστηρά πρόστιμα -που ειδικά για τη μη έκδοση αποδείξεων, με βάση το νέο καθεστώς που ισχύει, φθάνουν μέχρι και τα 5.000 ευρώ-, «λουκέτα», ακόμη και ποινικές διώξεις.

Ειδικότερα οι παραβάτες που θα εντοπίζονται να μην έχουν κόψει αποδείξεις θα τιμωρούνται με άμεσο κλείσιμο των καταστημάτων τους για 48 ώρες, ενώ σε περίπτωση πρώτης υποτροπής θα υποχρεώνονται να βάλουν «λουκέτο» για 4 μέρες και σε κάθε νέα υποτροπή ή σε κάθε προσπάθεια παραβίασης του «λουκέτου» θα κλείνουν για 10 μέρες. Εναλλακτικά, σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων στις οποίες δεν είναι δυνατό να μπει «λουκέτο», όπως π.χ. ξενοδοχεία, γηροκομεία, φροντιστήρια, ιατρεία κ.λπ., θα επιβάλλονται χρηματικές ποινές από 1.000 έως και 5.000 ευρώ.

Επισημαίνεται πάντως ότι το ύψος των προστίμων βρίσκεται και πάλι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης μεταξύ της κυβέρνησης και της τρόικας, αφού οι δανειστές θεωρούν ότι τα υψηλά πρόστιμα δεν φέρνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ούτε από εισπρακτικής πλευράς ούτε συμβάλλουν στη συμμόρφωση, ενώ αυξάνουν περισσότερο τη δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων χρεών προς την εφορία.

Όσον αφορά πάντως τους ελέγχους, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα συνεργεία της ΑΑΔΕ θα εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και του νέου έτους.

Σε κάθε περίπτωση όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά την περίοδο των εορτών θα έχουν αυξημένη παρουσία στην αγορά (καταστήματα, λαϊκές αγορές - υπαίθριο εμπόριο, κεντρικές και τοπικές αγορές κ.λπ.) με την εντατικοποίηση των ελέγχων, είτε αυτοτελώς είτε με συναρμόδιες υπηρεσίες (υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΣΔΟΕ, υπουργείο Υγείας κ.λπ), για την αποτροπή φαινομένων εξαπάτησης και εκμετάλλευσης των καταναλωτών και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, καθώς και σε επίκαιρα σημεία του εθνικού, επαρχιακού και αστικού δικτύου, λιμάνια κ.λπ.

Ειδικότερα, οι επιτηδευματίες, μεταξύ άλλων, θα ελέγχονται ως προς:
• την ανάρτηση πινακίδων με τις προβλεπόμενες ενδείξεις,
• την επισήμανση των τροφίμων (προσυσκευασμένων και μη),
• την είσπραξη αντιτίμου μεγαλύτερου του αναγραφόμενου επί των πινακίδων ή των τιμοκαταλόγων,
• την έκδοση νομίμων παραστατικών στοιχείων.

Επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στους ελέγχους στα μεγάλα κέντρα συγκέντρωσης κρεάτων και οπωρολαχανικών, αλλά και στη διακίνηση των προϊόντων αυτών προς τις περιφερειακές και τοπικές αγορές για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών.

Τα κέντρα αυτά, ως γνωστόν, αποτελούν τη βάση διαμόρφωσης των τιμών μέχρι τον τελικό καταναλωτή και γι’ αυτό θα πρέπει οι έλεγχοι να γίνονται με στόχο την αποφυγή παραβατικών συμπεριφορών και κάθε αθέμιτης ενέργειας με σκοπό την κερδοσκοπία, το παρεμπόριο και τη φοροδιαφυγή (υπερτιμολογήσεις, υποτιμολογήσεις, πλαστά και ανειλικρινή παραστατικά, μη έκδοση παραστατικών, ελληνοποιήσεις εισαγωγών, κ.λπ.), προκειμένου να προστατευτεί ο καταναλωτής και να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον.

Εντατικοί όμως έλεγχοι θα πραγματοποιούνται και στη διακίνηση και εμπορία προϊόντων, με πρώτα στη σχετική λίστα τα χριστουγεννιάτικα είδη και παιχνίδια, για τα οποία θα πρέπει να εξετάζεται εάν εναρμονίζονται με την Ενωσιακή νομοθεσία, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι εντάσσονται στην κατηγορία προϊόντων που απαιτείται να φέρουν σήμανση συμμόρφωσης προς αυτήν.

«Λουκέτα», πρόστιμα και ποινικές διώξεις
«Λουκέτα», πρόστιμα και ποινικές διώξεις περιλαμβάνει το «μενού» της ΑΑΔΕ για όσους εντοπιστούν να έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις.

Συγκεκριμένα, με βάση το καθεστώς που ισχύει, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής:
1. Στην περίπτωση που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση περισσοτέρων από 10 παραστατικών πώλησης ή εφόσον διαπιστώνεται ότι η αξία των παραστατικών πώλησης τα οποία δεν εκδόθηκαν ή εκδόθηκαν ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ, ανεξαρτήτως του πλήθους τους, αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.

Εάν εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους διαπιστωθεί εκ νέου από μερικό επιτόπιο έλεγχο στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, ότι δεν εκδόθηκαν ή εκδόθηκαν ανακριβώς τουλάχιστον 3 παραστατικά πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας, τότε η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται για 4 μέρες. Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από επιτόπιο μερικό φορολογικό έλεγχο στον ίδιο επιχειρηματία ή ελεύθερο επαγγελματία εντός δύο φορολογικών ετών από τους προηγούμενους ελέγχους η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για 10 μέρες.

2. Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των ελεγκτών αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης, την οποία αφορά ο έλεγχος, μέχρι και 1 μήνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. Για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής πρέπει να εκδίδεται από τους ελεγκτές σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και με κλήση του ελεγχόμενου επιχειρηματία για ακρόαση εντός 5 ημερών.

3. Πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αναστολής από τον υπόχρεο, επιβάλλεται, κάθε φορά, με πράξη των οργάνων της ΑΑΔΕ επιπλέον αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου για 10 μέρες.

Από την άλλη πλευρά μπορεί, αντί της αναστολής λειτουργίας, να επιβάλλεται σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες κατά περίπτωση ειδική χρηματική ποινή ως εξής:

α) Από 1.000 έως 2.500 ευρώ, εφόσον κατά τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση περισσοτέρων από 10 παραστατικών πώλησης ή εφόσον διαπιστώνεται ότι η αξία των παραστατικών πώλησης τα οποία δεν εκδόθηκαν ή εκδόθηκαν ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ, ανεξαρτήτως του πλήθους τους.

β) Από 2.501 έως 5.000 ευρώ, εφόσον εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους διαπιστωθεί εκ νέου από μερικό επιτόπιο έλεγχο στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, ότι δεν εκδόθηκαν ή εκδόθηκαν ανακριβώς τουλάχιστον τρία παραστατικά πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας. γ) 5.000 ευρώ, σε κάθε επόμενη διαπίστωση από επιτόπιο μερικό φορολογικό έλεγχο στον ίδιο επιχειρηματία ή ελεύθερο επαγγελματία εντός δύο φορολογικών ετών από τους προηγούμενους ελέγχους.

Επισημαίνεται ότι οι χρηματικές κυρώσεις, αντί της αναστολής λειτουργίας, επιβάλλονται σε κατηγορίες επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών στις οποίες η εφαρμογή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας καθίσταται δυσχερής λόγω της φύσεως της δραστηριότητάς τους, δηλαδή σε πλανόδιους πωλητές, γηροκομεία, ξενοδοχεία, φροντιστήρια, ιατρεία, επιχειρήσεις ενοικίασης σκαφών κ.λπ.