Δέκα χιλιάδες τουρίστες επισκέφθηκαν την Πάτμο το 1957

10.000 ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ ΕΠΕΣΚΕΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΠΑΤΜΟΝ ΕΦΕΤΟΣ
Συμφώνως πρός στατιστικήν του Δήμου Πάτμου κατά την διαρρεύσασαν τουριστικήν περίοδον επεσκέφθησαν την νήσον Πάτμον 10.000 περίπου ξένοι και εκ παλαιάς Ελλάδος περιηγηταί και παραθερισταί.
Εξ αυτών, οι παραμείναν μιας ημέρας εις την νήσον ανέρχονται εις 2.000.

Ο ΑΟΝ ΙΣΟΠΑΛΟΣ ΤΟΥ« ΔΙΑΓΟΡΑ» - ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ
Ολίγας φοράς οι φίλαθλοι παρακολουθούν τοιούτους αγώνας ως ο προχθεσινός αγών πρωταθλήματος α’ κατηγορίας Πεισιρόδου-Διαγόρα.

Επί 70 και οι εικοσιδύο αντίπαλοι ηγωνίσθησαν εξόχως με ωραιοτάτους συνδιασμούς, τρομερά σουτ, ταχύτητες, εναλλαγές που οι φίλαθλοι διά πρώτην φοράν ήσαν ικανοποιημένοι.

Προχθές οι φωνές και οι θεατρινισμοί παρεμερίσθησαν και έδωσαν θέσιν εις την σιγήν προ του συναρπαστικού αγώνος που διεξήγετο είς τον αγωνιστικός χώρο.

Ο Πεισίροδος κατά δύο κλάσεις ανώτερος υπερίσχυσεν του αντιπάλου του αλλά προ της ελλαστικότητος του διαιτητού κ. Ξανθού δεν ηδυνήθη να αξιοποιήση δύο περιπτώσεις είς το 5’ και 57’ του αγώνος.

Ο Διαγόρας προς της επιθετικότητος των παικτών του Πεισιρόδου ηναγκάσθη να παραχωρήση την υπεροχήν και να αγωνισθή αμυνόμενος. Τελικώς το αποτέλεσμα ήτο 0-0.

Κατά τα άλλα ο Διαγόρας και ο Πεισίροφος ήγωνίσθησαν ανώτερα.

Κατά τον αγώνα διεκρίθησαν οι Αντωνίου, Πετρίδης, Δελαπόρτας, Παπαγαπητός, Σφυρίου, Χατζησάββας, Μυλωνάς και Αναμουρλής.

- Προχθές είς το γήπεδον Κρεμαστής ο Αστήρ ενίκησε τον Ανταγόρα με 4-2.

Είς το α! ημίχρονον το εποτέλεσμα ήτο 2-2.

ΟΙ ΚΩΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ
Η Παγκωακή Αδελφότης Ρόδου διένειμεν επί ταίς εορταίς ποσόν 810 δραχμών είς διαφόρους απόρους οικογενείας Κώων εν Ρόδων.

ΕΖΗΤΗΘΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΕΩΛΟΓΟΥ
Χθες υπό του κ. Νομάρχου παρεκλήθη το υπουργείον Γεωργίας, να αποστείλη γεωλόγο εκ νέου πρός γεωλογικήν εξέτασιν των περιφερειών, των κοινοτήτων Μονολίθου και Κρητηνίας.

ΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Σήμερον την πρωΐαν ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θα χοροστατήση κατά την Ακολουθίαν των Μεγάλων Ωρών είς τον Ιερόν Μητροπολίτικον ναόν. Εξ’ άλλου, αύριον την 4ην πρωϊνήν είς τον αυτόν ναόν ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίφων θα τελέση την θείαν λειτουργίαν του Μεγάλου Βασιλείου επί τη Γέννησει του Θεανθρώπου.

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ
Ανεχώρησε χθες επιστρέφων είς Πάτμον ο Δήμαρχος αυτής κ. Καλογιάννης. Προ της αναχωρήσεώς του ο κ. Καλογιάννης εδήλωσεν ότι, εντός του Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθή η εγκατάστασις της αγορασθείσης γεννητρίας, είς το νέον ηλεκτροστάσιον της Πάτμου.