Οι προσπάθειες για τηλεφωνικές συνδέσεις σε Κω και Λέρο το 1957

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Προχθές εις το Εθνικόν στάδιον συνεχίσθη το πρωτάθλημα Δωδεκανήσου α’ κατηγορίας με τον ενδιαφέροντα αγώνα μεταξύ των ομάδων Ατρομήτου-Δωριέως. Ο αγών ήτο τραχύς και συναρπαστικός τελικώς δε ανεδείχθη νικητής ο Ατρόμητος δια τερμάτων 2-1.

Τα τέρματα κατά σειράν εσημείωσαν οι Καστελλοριζός (Δωριέως) από πέναλτυ εις το 67’, ο Μαλιαράκης 71’ ο Νέσκης 82’ αμφότεροι του Ατρομήτου.

Διαιτητής του αγώνος ήτο ο κ. Βεργωτής καλός.
- Δι επιστολής της η ΕΠΑ Λάρνακος της Κύπρου προς τον πρωταθλητή Διαγόρα εύχεται ευτυχισμένο το νέον έτος επιπροσθέτως δε εκφράζει την ευχήν όπως ο Διαγόρας αγωνισθή συντόμως εις μίαν ελευθερωμένην Κύπρον.

Ως γνωστόν η ΕΠΑ Λάρνακος ηγωνίσθη εις Ρόδον το Πάσχα του 1956.
- Αύριον θα λάβη χώραν ο δεύτερος ημιτελικός αγών Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ των ομάδων Ιαλύσου-Δωριέως.

Διαιτητής του αγώνος θα είναι ο κ. Δοξόπουλος και επόπται οι κ.κ. Σταμούλης-Λαχανιάτης.
- Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος θα λάβη χώραν την 6ην Ιανουαρίου μεταξύ των ομάδων Ατρομήτου και του νικητού του αγώνος Δωριέως-Ιαλύσου.

Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου την 3.30 μεταμεσημβρινήν της 1ης του Νέου Ετους, θα λάβη χώραν η κοπή της πίττας των ασθενών και του προσωπικού του Ιδρύματος. Εις την τελετήν θα παραστούν ο κ. Νομάρχης, ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων, ο βουλευτής κ. Χαρίτος και άλλοι επίσημοι.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣ ΚΑΙ ΧΘΕΣ
Προχθές το απόγευμα, πρωτοβουλία του διευθυντού του ενταύθα υποκαταστήματος της Τραπέζης Ελλάδος κ. Αθανασίου Παπαδημητρίου έλαβε χώραν εις το κατάστημα της Τραπέζης, μία σεμνή παιδική εορτή. Κατ’ αυτήν διενεμήθησαν διάφορα δώρα και γλυκά εις τα παιδιά των υπαλλήλων της Τραπέζης, απηγγέλθησαν δε παρ’ αυτώ διάφορα ποιήματα.

Προχθές το εσπέρας επίσης εις το ξενοδοχείον Κάιρο-Πάλας εγένετο μία ωραία εορτή οργανωθείσα υπό των γυναικών της Εθνικής Ριζοπαστικής Ενώσεως, κατά την διάρκειαν της οποίας προσεφέρθησαν διάφορα είδη ιματισμού και γλυκίσματα, εις 100 και πλέον πτωχά παιδιά. Η εορτή περιελάμβανε σκέτς, χορούς και απαγγελίας. Παρέστησαν ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων, ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος, ο βουλευτής κ. Χαρίτος, ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης και πλήθος κόσμου.

Εξ άλλου, χθες την μεσημβρίαν εις το ΠΙΚΠΑ έλαβε χώραν εορτή διοργανωθείσα υπό των Αμερικανίδων κυριών του πλωτού ραδιοσταθμού “Κούριερ”. Κατ’ αυτήν διενεμήθησαν εις τους τροφίμους παιχνίδια και γλυκά και προσεφέρθησαν 500 δραχμαί προς αγοράν ειδών διατροφής.

Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΙΣ ΚΩ ΚΑΙ ΛΕΡΟΥ
Εις το εξαγγελθέν νέον πρόγραμμα τηλεπικοινωνιακών κατασκευών εις την Ελλάδα, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι εντός της τετραετίας 1958-1961 θα πραγματοποιηθή η σύνδεσις των νήσων Λέρου και Κω δια ραδιοηλεκτρικών καλωδίων, ώστε να επιτευχθή η τηλεφωνική σύνδεσις των εν λόγω νήσων με την ηπειρωτικήν Ελλάδα. Κατά σχετικάς πληροφορίας, η σύνδεσις αύτη, θα πραγματοποιηθή κατά τας αρχάς του νέου προγράμματος.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΑΝ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΑ
Κατέπλευσαν προχθές την πρωΐαν δύο αμερικανικά αντιτορπιλλικά, τα οποία θα παραμείνουν εις Ρόδον επί επταήμερον. Αμα τω κατάπλω των αντηλλάγησαν επισκέψεις μεταξύ του Αρχηγού της Αμερικανικής μοίρας και του κεντρικού Λιμενάρχου Ρόδου-πλωτάρχου Γελαδάκη. Εξ άλλου προχθές την πρωΐαν απέπλευσαν δι’ ανοικτήν θάλασσαν τα από ημερών παραμείναντα εις τα Ροδιακά ύδατα δύο αμερικανικά αντιτορπιλλικά.

ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΟΙΝΩΝ
Χθες εξήχθησαν εκ Ρόδου εις Καβάλαν 100 τόννοι οίνου, Ροδιακής παραγωγής. Αι εξαγωγαί οίνων θα συνεχισθούν.