Μια συνέντευξη με τον πρόεδρο των δασεργατών της Ρόδου το 1957

ΕΝΩ ΤΑ ΔΑΣΗ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΥΛΟΤΟΜΟΥΣ ΟΙ ΔΑΣΕΡΓΑΤΑΙ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ
ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ
Του κ. ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΤΙΝΗ

«Οι δασεργάται της υπαίθρου ανησυχούν. Επτά περίπου μήνες περιμένουν την εκποίηση της ξυλείας των δασών. Και ακόμη τώρα, δεν έχουν καμμιά θετική πληροφορία για το μέλλον της δουλειάς». Με τα λόγια αυτά άρχισε την συνέντευξή του ο πρόδρος του δασικού συνεταιρισμού Απολλώνων κ. Θεολόγος Τσιγάρος.

Και συνέχισε: «Δεν θέλουμε να πιστεύσουμε τις διαδόσεις γύρω από το ζήτημά μας. Πρέπει όμως να έχετε υπ’ όψιν ότι επτά κοινότητες της Κεντρικής Ρόδου-Απόλλωνα, Μονόλιθος, Λάρδος, Λάερμα, Σιάννα κ.λπ. έχουν ένα πλήθος υλοτόμων. Κι ότι όλοι αυτοί οι υλοτόμοι έχουν αρχίσει να απογοητεύωνται και να στενοχωρούνται οικονομικώς”.

Δεν έχουν εκποιηθή οι δουλειές των δασών
Σε ερώτηση τί είναι εκείνο που ανησυχεί τους δασεργάτες ο κ. Τσιγάρος μας απάντησε ως εξής:
«Οι δασικοί Συνεταιρισμοί ανησυχούν γιατί δεν έχουν εκποιηθή ακόμη οι εργασίες αραιώσεως των δασών, που θα δώσουν δουλειά σε ένα μεγάλο αριθμό φτωχών χωρικών. Και οι φήμες οργιάζουν απίστευτα. Βέβαια πιστεύουμε ότι ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος θα μας βοηθήση, γιατί γνωρίζει τα βάσανά μας και ποιό είναι το προγραματικό συμφέρον του Ροδίου υλοτόμου».

Συνεχίζοντας ο κ. Τσιγάρος απάντησε σχετικά με το συμφέρον των υλοτόμων ως εξής:
«Παραδείγματος χάριν εάν η δουλειά δοθή σε εμπόρους είναι βέβαιον ότι οι υλοτόμοι θα χάσουν το μεροκάματο που θα καλύψη τους μήνες της “αναδουλειάς”, ίσως δε χάσουν και το δικαίωμα να εργασθούν, αφού πολλές φορές οι έμποροι φέρνουν εργάτες “του χεριού τους”.

Αντιθέτως, εάν η δολειά αναληφθή από τους δασικούς συνεταιρισμούς οι υλοτόμοι της Ρόδου θα εργασθούν συνεχώς επί έξη μήνες και θα έχουν ικανοποιητικό μεροκάματο, που θα τους αφήνη περίσσευμα για τους μήνες της ανεργίας.

Βέβαια στην πρώτη περίπτωση κερδίζει το Δημόσιο! Αλλά είναι ζήτημα καθαρά κοινωνικής Προνοίας”.

Πιστεύουν ότι θα τύχουν βοηθείας
Καταλήγοντας ο κ. Τσιγάρος μας είπε τα ακόλουθα:
«Μετά τις εορτές θα συναντηθούμε όλοι οι πρόεδροι των δασικών συνεταιρισμών σε μια σύσκεψη και θα αποφασίσουμε να κάνουμε τις ενέργειες που πρέπει. Ελπίζουμε δε βάσιμα ότι και ο Υπουργός κ. Κωτιάδης και ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος, θα μας βοηθήσουν, όπως κάνουν για όλες τις άλλες τάξεις”.
Γ. ΜΑΡΤΙΝΗΣ

ΠΑΡΕΣΧΕΘΗΣΑΝ ΟΔΗΓΙΑΙ ΕΙΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΙΑ ΣΥΝΑΨΙΝ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Δι’ εγκυκλίου της Νομαρχίας, κοινοποιηθείσης προς Δήμους και Κοινότητας του Νομού, παρέχονται οδηγίαι περί του τρόπου της απ’ ευθείας, άνευ διαγωνισμού, συνάψεως εργολαβικής συμβάσεως, δια την εκτέλεσιν δημοτικού ή κοινοτικού έργου. Η εγκύκλιος αύτη εξεδόθη προς συμπλήρωσιν 2 προηγουμένων, εκ των οποίων η πρώτη παρέχει οδηγίας περί του τρόπου εκτελέσεως έργων δι’ αυτεπιστασίας και η δευτέρα αναφέρεται εις την δημοπράτησιν δημοτικών έργων αξίας άνω των 50.000 δραχμών, ή κοινοτικών έργων αξίας άνω των 20.000 δραχμών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΠΕΡΑΤΩΣΕ ΠΡΟΧΘΕΣ ΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ
Προχθές από της 9ης πρωινής ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος περιώδευσεν ανά τας κοινότητας της Κεντρικής Ρόδου, εξετάσας επιτοπίως τα ζητήματα αυτών ως και αιτήματα των χωρικών. Ο κ. Νομάρχης επεσκέφθη τας κοινότητας Σαλάκου, Απολλώνων, Λαέρμων, Προφύλιας, Ιστρίου, Αρνίθας, Μεσαναγρού, Λαχανιάς και Κατταβιάς, συνοδευόμενος υπό του Ανωτέρου Διοικητού Χωροφυλακής Δωδεκανήσου κ. Παναγιωτακοπούλου και προϊσταμένων διαφόρων υπηρεσιών. Η περιοδεία του κ. Νομάρχου ήτο η τελευταία της σειράς περιοδειών ανά την Ροδιακήν ύπαιθρον.