Όχι για τη μονάδα καύσης βιορευστών

Δημοσιεύθηκε χτες στο «Διαύγεια» η απόφαση της επιτροπής περιβάλλοντος της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου για το θέμα που αφορούσε τη δημιουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιορευστών στην περιοχή της Δαματριάς για λογαριασμό της «Γ. ΧΑΣΤΑΛΗΣ &ΣΙΑ ΟΕ».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η απόφαση της επιτροπής ήταν ομόφωνα αρνητική, καθώς βασίστηκε στην αρνητική εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης της περιφέρειας και συγκεκριμένα της διεύθυνσης περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού, αναφορικά με την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μονάδας.

Οι υπηρεσίες έκριναν ότι σε πολλά σημεία της η μελέτη για τη λειτουργία της μονάδας ήταν ανεπαρκής και δεν πληρούνταν οι περιβαλλοντικοί όροι που ορίζουν οι νόμοι. Σημειώνεται ότι την τελική απόφαση για τη δημιουργία της ή όχι θα λάβει η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου που θα εξετάσει το θέμα.

Όπως είναι γνωστό με το θέμα ασχολήθηκε τον περασμένο χρόνο και το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου, σε συνεδρίαση του οποίου έγινε παρουσίαση από τους επενδυτές της πρότασής τους, ενώ πολλά μέλη του σώματος όπως και κάτοικοι της περιοχής τάχθηκαν κατά της λειτουργίας της μονάδας στη Δαματριά, λόγω της μεγάλης επιβάρυνσης που έχει ήδη δεχτεί η περιοχή από διάφορες οχλούσες δραστηριότητες.