Εργολαβία  για το Εθνικό Θέατρο της Ρόδου

Τη συμπληρωματική εργολαβία για την ολοκλήρωση του έργου των όψεων του Εθνικού Θεάτρου της Ρόδου, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρίασή της για το 2018.

Συγκεκριμένα, στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής, ήρθε εισήγηση από την αρμόδια Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων που αφορούσε στην ολοκλήρωση των όψεων του Εθνικού Θεάτρου. 

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση του έργου είναι από ίδιους πόρους και εγκρίθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 76.612,90 ευρώ πλέον ΦΠΑ.