Αυτά που πρέπει να γίνουν για το γκολφ

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ που ενέκρινε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) για να προχωρήσει η επένδυση στο γκολφ Αφάντου θα πρέπει: 

• Να υλοποιηθεί το Μνημόνιο Συναντίληψης που έχουν υπογράψει το ΤΑΙΠΕΔ με το υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορία Αρχαιοτήτων για τα αρχαία που βρίσκονται εντός των εκτάσεων. 

• Να δημοσιευθεί η διοικητική πράξη παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας. 

• Και τέλος να υπογραφούν οι συμβάσεις. 

Χρονοδιάγραμμα δεν δίνεται βέβαια και καλώς δεν δίνεται, διότι όλα αυτά είναι σε ορίζοντα δεκαετίας και βλέπουμε!