Πολλές εκκρεμότητες για τις  επενδύσεις στο γκολφ Αφάντου

Πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα για την υλοποίηση των επενδύσεων στο γκολφ Αφάντου και με δεδομένους τους ρυθμούς με τους οποίους κινείται η κυβέρνηση, ευνόητες είναι οι αμφιβολίες αν και  πότε θα γίνουν! 

Η κατάσταση, όπως προκύπτει από τον οδικό χάρτη ιδιωτικοποιήσεων που εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής έχει ως εξής: 

Τρέχουσα κατάσταση
• O διαγωνισμός έχει εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και το σχέδιο ανάπτυξης υπεγράφη από το Συμβούλιο της Επικρατείας (σχέδιο ΠΔ).

• Το ΠΔ ΕΣΧΑΔΑ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ για τα δύο ακίνητα (18 ΑΑΠ/14.09.2016) 

• Δημοσίευση της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ 57/68153/38450/3273/788 Απόφασης περί Έγκρισης αναοριοθέτησης κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Ερημοκάστρου - Τραουνού - Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 70/ΑΑΠ/2016) διά της οποίας το σύνολο του ακινήτου, καθώς και ευρύτερη έκταση 10.000 στρεμμάτων περίπου χαρακτηρίζεται ως αρχαιολογικός χώρος. 

• Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και Συναντίληψης μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Υπουργείο Πολιτισμού, εκπροσωπούμενου από την Τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.
Αυτά που απαιτούνται να γίνουν, για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι επενδυτές είναι: 

Eπόμενα Βήματα
• Υλοποίηση Μνημονίου Συνεργασίας και Συναντίληψης. 

• Δημοσίευση διοικητικής πράξης παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας, κατόπιν οριστικοποίησης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου 

• Υπογραφή των Συμβάσεων Αγοραπωλησίας μετοχών

• Οικονομικό κλείσιμο συναλλαγής.