Μηνύθηκαν γιατί έβοσκαν ζώα στο διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου Ρόδου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Η κα Κατίνα Κωνστ. Μουράτη, έτεκε θήλυ εις την κλινικήν Καραγιάννη.

ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ
Στους εορτάζοντας αύριον Συνδρομητάς μας: Ευθύμιον Μπόνην, Ευθυμία Ν. Πολίτη.
Η ΡΟΔΙΑΚΗ εύχεται χρόνια πολλά.

ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ  ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Κατά τον διεξαχθέντα την 11ην π.μ. ώραν της 18ης τρέχοντος αγώνα δρόμου επί αποστάσεως 4 χιλιομέτρων περίπου εις την τοποθεσίαν Ροδίνι, μεταξύ των μαθητών της Δημοσίας Εμπορικής Σχολής Ρόδου εκ των 20 συμμετασχόντων μαθητών εις τον εν λόγω αγώνα ετερμάτισαν κατά σειράν επιτυχίας οι κάτωθι:
|
1) Μπιλιάς Νικ. τάξεως στ’ (εις χρόνον 16’ λεπτά)
2) Σφακιανός Νικ. τάξεως στ’ 
3) Βάλλας τάξεως β’ (ο χρόνος διαφοράς τερματισμού των τριών ανωτέρων ήτο ελάχιστος)
4) Φλάγκος Αντ. τάξεως στ’
5) Βαλσαμίδης τάξεως γ’
6) Κάζος τάξεως β’

7) Νούμερος τάξεως γ’
8) Παυλιδης τάξεως δ’
9) Χ”Μιχαήλ τάξεως β’
10) Ζούρδης τάξεως ε’
Ο τελευταίος τερματίσας διήνυσεν την εν λόγω απόστασιν εις χρόνον 24’ λεπτά.

ΕΜΗΝΥΘΗΣΑΝ ΔΙΟΤΙ ΕΒΟΣΚΑΝ ΖΩΑ ΤΩΝ  ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ  ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
Υπό του Σταθμού Χωρ/κής Τριάντα, υπεβλήθη μήνυσις κατά του Μπαρμπή Μιχαήλ του Παναγιώτου ετών 41 γεωργού διότι την 10-1-57 ευρέθη ο ίππος του βόσκων εντός της περιοχής του Αερολιμένος. Ομοίως υπό της αυτής υπηρεσίας υπεβλήθη μήνυσις κατά των Ζερβού Μιχαήλ του Ιωάννου ετών 46 γεωργού και Εξαδακτύλου Εμμανουήλ του Γεωργίου ετών 68 γεωργού, κατοίκων Κρεμαστής, διότι την 5-1-58 και περί ώραν 11 π.μ. κατελήφθησαν παρ’ οργάνων του Φυλακίου Χωρ/κής Μαριτσών, ο μεν πρώτος βόσκων τα ζώα του, ο δε δεύτερος διερχόμενος δια του διαδρόμου προσγειώσεως των αεροσκαφών του Αερολιμένος.
 


ΒΑΠΤΙΣΙΣ
Εις τον Ι. ναόν Ευαγγελισμού εβαπτίσθησαν χθες τα τέκνα του κ. Ιωάννου Νικ. Κατσαρά, ονομασθέντα Νικήτας και Κωνσταντίνος-Αγαπητός.
Ανάδοχοι ήσαν τα μέλη του Δ. Συμβουλίου των Γυναικών της ΕΡΕ: Μ. Σπανού, Ελ.Καράβα, Ευτ. Κουμέντου, Καλλ, Μοσχού, Ελ. Σπυριδάκου, Ελπίς Γιαννακού, Αν. Κοκκίνου, Κ. Αρταβάνη και Μαρία Κανταρτζόγλου. Παρέστησαν ο πρόεδρος του Πολιτικού Κέντρου Δωδεκανήσου κ. Μιχ. Αναστασιάδης και επίλεκτα μέλη της κοινωνίας μας.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
Σήμερον την 11ην πρωινήν θα δοθή εις αίθουσαν της Δημοσίας Εμπορικής Σχολής Ρόδου διάλεξις του καθηγητού Εμπριολόγου κ. Χρήστου Πιννή με θέμα: “Παθολογία της Κοινωνίας μας, εγκληματικότης ανηλίκων και αίτια και μέσα θεραπείας”. Η διάλεξις δίδεται επί τη λήξει της εβδομάδος του Παραστρατημένου παιδιού.

ΑΦΙΞΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Αφίκετο εις Ρόδον ο Επιθεωρητής Επιμελητηρίων της Διευθύνσεως Επαγγελματικών Οργανώσεων του Υπουργείου Εμπορίου κ. Ξένος. Ο κ. Ξένος επεθεώρησε το Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Δωδεκανήσου, εν συνεχεία δε έσχεν μακράν συνεργασίαν μετά του προέδρου του Επιμελητηρίου κ. Αργυρού Θεοχάρη. Ο κ. Ξένος εν συνεχεία θα μεταβή εις Κάλυμνον προς επιθεώρησιν του εκεί Επιμελητηρίου, ακολούθως δε θα επανέλθη εις την Ρόδον.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΝΙΣΥΡΙΩΝ
Υπό του Προέδρου της Εργατ. Ενώσεως Νισύρου κ. Μ. Κυπράιου, κατηγγέλθη ότι εκπρόσωπος της Εταιρείας εξορύξεως ελαφρόπετρας ηρνήθη να προσλάβη εργάτας εκ Νισύρου, κατά την παρούσαν φόρτωσιν πλοίου και προσέλαβε εργάτας από την Κέφαλον Κω. 
Ο κ. Μ. Κυπραίο επικαλείται την επέμβασιν των αρμοδίων.