Ανάπτυξη επιλεκτικού Ιατρικού Τουρισμού Υγείας από την Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου

Σκοπός την κινήσεων αυτών είναι η προσέλκυση αιμοκαθαιρούμενων ασθενών από την Ευρώπη οι οποίοι παράλληλα με τις διακοπές τους θα εξασφαλίσουν διαχείριση του προβλήματος τους. Παράλληλα με την λειτουργία του κέντρου αποκατάστασης επιδιώκεται η προσέλκυση από την Δυτική Ευρώπη ατόμων τρίτης ηλικίας.

Το 2017 αποτέλεσε για την Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου έτος σταθμό για την περαιτέρω ανάπτυξη της και την συνεισφορά της στην ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας με την στρατηγική της επιλογή για στροφή στον επιλεκτικό ιατρικό τουρισμό (elective health tourism), αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου ιατρικού προϊόντος της προς τους ξένους επισκέπτες στο νησί της Ρόδου. Προς την κατεύθυνση αυτή προχώρησε στην εγκατάσταση 17 υπερσύγχρονων μηχανημάτων online αιμοδιάλυσης  και στην μετατροπή  μέρους των χώρων της σε κέντρο αποκατάστασης (rehab center). Σημειώνεται ότι η κλινική διαθέτει υπερσύγχρονους ωφέλιμους χώρους 12.500 τ.μ και αποτελεί την μεγαλύτερη στην Ελλάδα ιδιωτική μονάδα υγείας εγκατεστημένη σε νησιωτικό τουριστικό προορισμό.

Σκοπός την κινήσεων αυτών είναι η προσέλκυση αιμοκαθαιρούμενων ασθενών από την Ευρώπη οι οποίοι παράλληλα με τις διακοπές τους θα εξασφαλίσουν ποιοτική, αποτελεσματική και υπεύθυνη διαχείριση του προβλήματός τους.

Παράλληλα με την λειτουργία του κέντρου αποκατάστασης επιδιώκεται η προσέλκυση από την Δυτική Ευρώπη ατόμων τρίτης ηλικίας (elderly health tourism) οι οποίοι παράλληλα με τις διακοπές τους θα συμμετέχουν σε προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης, ελαστικότητας και ισορροπίας  τα οποία προσφέρονται από την Κλινική σε συνεργασία με εξειδικευμένους φυσιάτρους και φυσικοθεραπευτές.

Σημειώνεται ότι το elderly health tourism αποτελεί ένα ιδιαίτερα υποσχόμενο τομέα ιατρικού τουρισμού καθόσον το πρόβλημα του γηράσκοντος ευρωπαϊκού πληθυσμού αποτελεί πλέον μείζον πρόβλημα και οι σχετικές δραστηριότητες αποκατάστασης αναγνωρίζονται πλέον από τα ασφαλιστικά ταμεία Γερμανίας, Σκανδιναβικών χωρών κλπ. Σημειώνεται ότι για τους πολίτες των χωρών αυτών η Ρόδος αποτελεί ένα από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών η Κλινική έχει προχωρήσει στην δημιουργία νέου αναβαθμισμένου site (euromedica-rhodes.gr),  την περαιτέρω διείσδυση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την συμμετοχή της σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις τουρισμού για το 2018 σε συνεργασία και κάτω από την ομπρέλα της Περιφέρειας Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και την συνεχή αναβάθμιση των προσφερομένων ιατρικών της υπηρεσιών ,καθόσον βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης των διαδικασιών της από την TEMOS ( International Accreditation Certificate), έναν από τους μεγαλύτερους φορείς πιστοποίησης  διαδικασιών ιατρικού τουρισμού παγκοσμίως.

Περαιτέρω και για την επίτευξη των στόχων αυτών βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία δικτύου της κλινικής με εξειδικευμένους πράκτορες τουρισμού υγείας του εξωτερικού (facilitators) καθώς και με 5 αστέρων ξενοδοχείων της Ρόδου ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα των προσφερομένων προγραμμάτων τουρισμού υγείας και αφετέρου να εξασφαλιστεί για τα ξενοδοχεία της Ρόδου μεγαλύτερη διάρκεια τουριστικής περιόδου.

Με την στρατηγική της αυτή επιλογή η κλινική διεισδύει σε νέες αγορές (niche markets) αναβαθμίζοντας σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της και την αξία του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος της Ρόδου.