Στις 6 Φεβρουαρίου ο απολογισμός πεπραγμένων  της Περιφέρειας

Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου νοτίου Αιγαίου, που θα αφορά τον απολογισμό των πεπραγμένων της χρονιάς που πέρασε.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων του σώματος στις 12 το μεσημέρι , ενώ την ίδια μέρα θα γίνει και η συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της περιφέρειας.

Όπως έχει γράψει η «Ροδιακή» ο απολογισμός της περιφερειακής αρχής πραγματοποιείται κάθε χρόνο, είναι εκ του νόμου υποχρεωτικός ενώ στην περιφέρειά μας πραγματοποιείται εναλλάξ σε Ρόδο και Σύρο. 

Στην πρόσκληση που απευθύνει ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Κώστας Μπιζάς αναφέρονται τα εξής: «Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την 6η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο, με θέμα: «Απολογισμός των πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής από 1-1-2017 έως 31-12- 2017 σε ότι αφορά την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κατάσταση και τη διοίκηση της Περιφέρειας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 185 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87τΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Μετά τον απολογισμό θα τοποθετηθούν οι μετέχοντες στην συνεδρίαση».