Αναγνωρίστηκαν επισήμως τρεις ιαματικές πηγές στα Δωδεκάνησα

Σε 48 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι φυσικοί πόροι της Ελλάδας, ή αλλιώς ιαματικές πηγές όπως είναι πιο γνωστές, που αναγνωρίστηκαν επίσημα από το υπουργείο τουρισμού.

Ανάμεσα σε αυτές συγκαταλέγονται και τρεις που βρίσκονται στο νομό Δωδεκανήσου και είναι οι εξής:
- Δήμος Καλυμνίων
ΝΕΡΟ ΑΠΌ ΠΗΓΑΔΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

-  Δήμος Νισύρου
ΠΗΓΗ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ

- Δήμος Ρόδου
ΝΕΡΟ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ

Γι αυτούς τους Ιαματικούς Φυσικούς Πόρους έχουν οριστεί, ο τρόπος χρήσης, οι θεραπευτικές ενδείξεις και αντενδείξεις, τα φυσικοχημικά τους χαρακτηριστικά και η ιδιοκτησιακή τους κατάσταση.

Συνολικά έχουν κατατεθεί μέχρι της 31/12/2017, ημερομηνία η οποία ήταν και η καταληκτική για την υποβολή αιτήσεων, 124 φάκελοι αναγνώρισης. 

Υπολείπεται λοιπόν η έκδοση 76 ΦΕΚ αναγνώρισης προκειμένου να ολοκληρωθεί η 1η φάση ανάπτυξης των Ιαματικών πηγών της χώρας.