Έρανος για τις προικοδοτήσεις των άπορων κορασίδων στη Ρόδο

ΤΗΝ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΡΑΝΟΣ ΘΑ ΓΙΝΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΝΑ ΤΟΝ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ

Του κ. Γ. ΜΑΡΤΙΝΗ


Ο θεσμός των προικοδοτήσεων απόρων κορασίδων-ένας θεσμός που τα οφέλη του θα φανούν σε λίγα χρόνια-έχει γενικά κατανοηθή απ’ τον λαό μας. Και σε κάθε νέα φάση της προσπαθείας αυτής, όλοι σπεύδουν να τον ενισχύσουν. Οργανισμοί, Δήμοι, Οργανώσεις, Κοινότητες, Σύλλογοι, Επιχειρήσεις, Σωματεία, Ιδιώτες, με προθυμία παντού σ’ ολόκληρη την χώρα, ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις και συνεισφέρουν ανάλογα προς τις οικονομικές δυνατότητές τους.

Και λίγο αργότερα, όταν τα μικροποσά γίνονται ένα μεγάλο ποσό, όταν εκδίδονται τα σχετικά βιβλιάρια κι όταν διανέμωνται σε κοριτσάκια φτωχομανάδων του λαού απ’ τους Βασιλείς μας, όλοι αισθάνονται αγαλλίαση. Το χαμόγελο των γυναικών την στιγμή που παίρνουν το βιβλιάριο της κορούλας τους, είναι κάτι που δεν σβύνεται, ούτε ξεχνιέται. Είναι η εικόνα της Ευτυχίας!

Η ΔΙΑΝΟΜΗ
Αδικα είναι τα σχόλια εις βάρος της Επιτροπής και συγκεκριμένα, ωρισμένων εκ των μελών της που δήθεν μοιράζουν τα βιβλιάρια εκεί που θέλουν. Είναι γνωστό πως πέρυσι, η διανομή έγινε αμερόληπτα και δίκαια. Και είναι βέβαιον ότι και φέτος αυτό θα γίνη.
Γι’ αυτό άλλωστε, εγγυάται ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, ο οποίος απέδειξεν επανειλημμένα ότι είναι καλός ποιμήν, που ενδιαφέρεται συνεχώς για το ποίμνιό του.

ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΡΑΝΟΣ
Στις 21 τρέχοντος, θα πραγματοποιηθή για τον σκοπό της προικοδοτήσεως έρανος σ’ ολόκληρη την πόλη. Επιτροπές των ενοριών θα περιέλθουν τα σπίτια και τα καταστήματα και θα συγκεντρώσουν εις εισφορές του λαού. Μικρά ποσά ή μεγάλα, δεν έχει σημασία, θα προσφερθούν από όλους. Σημασία έχει το ότι όλοι θα προσφέρουν, όλοι πρέπει να προσφέρουν.

Και το ποσόν που θα συγκεντρωθή θα χρησιμοποιηθή κατά τον καλύτερο τρόπο. Θα γίνη βιβλιάρια προικοδοτήσεως που θα τα πάρουν κοριτσάκια. Κοριτσάκια που όταν θα γίνουν κοπέλλες, θάχουν ένα σημαντικό ποσό για προίκα, ένα ποσό αρκετό για ωρισμένες βασικές ανάγκες του σπιτιού τους. Αναμφισβήτητα, δεν υπάρχη πιο θεάρεστη πράξη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΞΗΡΑΣ ΤΗΣ ΚΩ
Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου Δωδεκανήσου κ. Γ. Ρεμπάκου συνεκροτήθη ως κάτωθι η Επιτροπή ρυθμίσεως Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Ξηράς της νήσου Κω.
Πρόεδρος ο εκάστοτε Διοικητής Χωροφυλακής Κω, μέλη εκ μέρους των εμπόρων και Σπογγαλιευτικών Κουνούπης Αριτος, Μουζάκης Σταμάτης αναπληρούμενοι υπό των Χατζημάρκου Α. Κουρούνη Ι. Εκ μέρους των φορτοεκφορτωτών Ξυπολυτάς Νικόλαος, Χατζημανώλης Δημήτριος αναπληρούμενοι υπό των Πίτση Χρήστου. Ι. Τριπολίτη εκ μέρους της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών εκπρόσωπος θα είναι ο Παραδείσης Ιάκωβος.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Εις το Μαιευτήριον του Κ.Ν.Β.Ο. η κυρία Δέσποινα σύζυγος Ελευθερίου Κωστάκη έτεκεν αισίως τον πρωτότοκον υιόν.
Στους ευτυχείς γονείς εύχομαι να τους ζήση.
Β.Κ.

ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΑΛΧΑΔΕΦ
Υπό του κ. Νομάρχου διετάχθη η Τεχνική Υπηρεσία της Νομαρχίας όπως προβή το ταχύτερον εις την επισκευήν των αποθηκών “Αλχαδέφ”, όπου στεγάζονται σεισμόπληκτοι οικογένειαι. Κατά σχετικάς πληροφορίας η Τεχνική Υπηρεσία επελήφθη αμέσως.

ΚΛΙΝΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
Δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ορφανοτροφείου Θηλέων διετέθησαν 40 σιδηραί κλίναι, δια τας ανάγκας του Προσκοπικού Χωρίου Καλαμώνος.
Επίσης διετέθησαν μικραί κλίναι δια το Βρεφικόν τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ “ΜΠΡΙΤΤΑΝΙΚ”
Την προσεχή Πέμπτην 20ην τρέχοντος αναμένεται να καταπλεύση εις Ρόδον το βρεττανικόν τουριστικόν υπερωκεάνειον “Μπριττάνικ”, με εκατοντάδας ξένων περιηγητών.
Το βρεττανικόν υπερωκεάνειον θα παραμείνη εις Ρόδον καθ’ όλην την ημέραν, κατά την διάρκειαν της οποίας οι περιηγηταί θα επισκεφθούν τα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου.