Λεξιστορείν: Η άμβλωση κι η έκτρωση!

Ουσιαστικά πρόκειται για δύο συνώνυμες λέξεις της γλώσσας μας. Άμβλωση σημαίνει  την διακοπή της  εγκυμοσύνης πριν  από τη  βιωσιμότητα του εμβρύου εκτός της μήτρας.

Η ετυμολογία της  λέξης προέρχεται από το αρχαίο ρήμα αμβλίσκω, που μεταξύ άλλων σημαίνει  φονεύω, και το αμβλώ που  σημαίνει  αφαιρώ εκούσια  τη  ζωή του εμβρύου.

Και τα δύο ρήματα ανάγονται στο επίθετο αμβλύς = ο αιχμηρός. Η έκτρωση προέρχεται από το ρήμα εκτιτρώσκω  που σημαίνει τραυματίζω.