Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου ο απολογισμός πεπραγμένων του Δήμου Ρόδου

Ειδική Τακτική Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11.00 στο Δήμο Ρόδου.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

«Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος Δημοτικής δράσης ετών 2016-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006».