Οι απαγορεύσεις αλιείας στη λεκάνη Καλύμνου-Κω

Με νέο Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμ 9/2018 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 31 Ιανουαρίου 2018, γίνεται τροποποίηση του πδ 228/2006 που αφορά στην απαγόρευση αλιείας στη θαλάσσια περιοχή Καλύμνου-Κω.

Ουσιαστικά με την τροποποίηση αυτή, ορίζεται με περισσότερες λεπτομέρειες και ακρίβεια η θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλύμνου και Κω, στην οποία ισχύουν απαγορεύσεις αλιείας. Αναφορικά με τις απαγορεύσεις αλιείας ισχύουν αυτές που καθοριζόντουσαν με το πδ 228/2006.

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
Σύμφωνα με την τροποποίηση οι απαγορεύσεις ισχύουν:
«Στη θαλάσσια περιοχή Καλύμνου – Κω, η οποία περικλείεται από τη νοητή γραμμή που ενώνει τις περιοχές που ορίζονται από τις παρακάτω συντεταγμένες:
Ακρωτήριο Άγιος Γεώργιος Καλύμνου: λ: 26.98587, φ: 36.92541,
Κόλπος Λιμνιώνα Νήσου Κω: λ: 26.96296, φ: 36.77514,
Περιοχή Τιγκάκι Νήσου Κω: λ: 27.17565, φ: 36.89102,
Ακρωτήριο Ρούσσα Νήσου Ψερίμου: λ: 27.17565, φ: 36.91949,
Νήσος Πλάτη Καλύμνου: λ: 27.09446, φ: 36.93391,
Χαλί Καλύμνου: λ: 27.05412, φ: 36.9457,
Η περιοχή αυτή απεικονίζεται στο χάρτη τον οποίο παραθέτουμε (χρωματισμένη μπλε)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Από πλευράς απαγορεύσεων αλιείας ισχύουν τα παρακάτω:
Απαγορεύεται η Αλιεία:
α) Με το αλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού.
β) Με το αλιευτικό εργαλείο γρι−γρί ημέρας.
γ) Με τα αλιευτικά εργαλεία: τράτα (βιντζότρατα) κατά το μήνα Οκτώβριο και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κουλούρα, δίχτυα απλάδια, παραγάδια περισσότερα των 1000 αγκιστριών και με αγκίστρια μήκους μικρότερου των 2 cm και πλάτους 0.9 cm.
δ) Με όλα τα αλιευτικά εργαλεία κατά το χρονικό διάστημα από 15 Απριλίου έως 30 Μαίου κάθε έτους.
ε) Της γαρίδας ανεξαρτήτως είδους από 1 Απριλίου έως 31 Μαΐου κάθε έτους.
2.α) Η αλιεία με δίχτυα μανωμένα διενεργείται με άνοιγμα ματιού μεγαλύτερο των 48 χιλιοστών μετρούμενο κατά τη διαγώνιο, εκτός από την περίοδο από 1 έως 30 Ιουνίου κάθε έτους, όπου το άνοιγμα ματιού πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 56 χιλιοστών.
β) Η άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας διενεργείται μόνο το Σαββατοκύριακο με αγκιστρωτά εργαλεία και μέχρι 5 κιλά αλιευμάτων ανά σκάφος.