Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018 στις 18:00 στην αίθουσα του Δ. Σ. “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ” προκειμένου να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2018 (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Εμμανουήλ Σαϊτης).

2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Βασιλαράκης).

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης (Δ΄ τριμήνου) εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Βασιλαράκης).

4. Αποδοχή παραχώρησης με σύσταση Χρησιδανείου κινητών αιθουσών από ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης (εισηγητής ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ηλίας Λάμπρος).

5. Τροποποίηση Σύμβασης Συνεργασίας για την Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης (εισηγητής ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ηλίας Λάμπρος).

6. Σύμβαση με το ΚΤΕΛ Καρπάθου (VOLVO B 9 R, θέσεων 40 με αριθμό πινακίδας ΚΗΗ 4725). Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης (εισηγητής ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ηλίας Λάμπρος).

7. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν.4483/17), έτους 2018 (εισηγητής ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ηλίας Λάμπρος).

8. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, έτους 2018 (εισηγητής ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ηλίας Λάμπρος).

9. Καθορισμός ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που θα διατηρείται σε μετρητά στο Δημοτικό Ταμείο (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Βασιλαράκης).

10. Εισήγηση για διαγραφή και απαλλαγή τελών νεκροταφείου 2012-2016 Κατωγυρίτη Γεωργίου (Γεωργίου και Σοφίας Νουάρου) (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Βασιλαράκης).

11. Επιστροφή χρημάτων (αίτηση αρίθμ. Πρωτ. 642/24-1-2018 Ευδοξίας Σεβδαλή του Ευαγγέλλου). Ψήφιση πίστωσης (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Βασιλαράκης ).

12. Μεταφορά χρηματικού ποσού από τραπεζικούς λογαριασμούς (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Βασιλαράκης ).

13. Γνωμοδότηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Εγκατάσταση Κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με την κωδική ονομασία 3006188 – ΚΑΡΠΑΘΟΣ Β στην ΤΚ Βωλάδας, ΔΕ Καρπάθου, Π.Ε Καρπάθου, Π.Ν.Α. για λογαριασμό της εταιρίας DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος ΑΕ.

14. Έγκριση επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για χορήγηση μιας νέας παροχής Δημοτικού Φωτισμού Νο 0 (8ΚVA) στην περιοχή από Πλατεία προς Νεκροταφείο Ολύμπου (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Εμμανουήλ Σαϊτης).

15. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση ΦΣ σε δυο (2) νέους στύλους στην περιοχή Καρνάγιο (μεταξύ οικίας Βιτώρη και οικίας Μαρίας Φουντή) (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Εμμανουήλ Σαϊτης).

16. Διενέργεια δακοκτονίας για το έτος 2018.