Πολιτικοί γάμοι στην πλατεία πίσω από τον Ευαγγελισμό!

Συνεδριάζει σήμερα στις 6 μ.μ. το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Ρόδου. Τα θέματα που θα απασχολήσουν την συνεδρίαση, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:

1. Ενημέρωση για θέματα Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου.
2. Απολογισμός πεπραγμένων 2017.
3. Τροποίηση της υπ’ αρ. 84/2017 απόφασης της Δ.Κ. Ρόδου που αφορά στον καθορισμό θέσεων και δραστηριοτήτων υπαίθρου στάσιμου εμπορίου για μικροπωλητές, παραγωγούς και καλλιτέχνες.
4. Πρόταση τέλεσης πολιτικών γάμων στην πλατεία Ναυάρχου Ιωαννίδη (εισηγ. Στέλλα Αναστασιάδη).

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Τμήμα ελέγχου και χορήγησης αδειών καταστημάτων-επιχειρήσεων.
5. Αίτημα του Ιωάννη Παπαδίγκα για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων έως τις 3 π.μ. (Δ. Παπαδίγκα 3).
6 Αίτημα της Αφοι Φράγκου ΟΕ για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων έως την 1 π.μ. (Σοφ. Βενιζέλου).