Ασφαλιστικές εισφορές  ΕΦΚΑ 2018 - Τρόπος υπολογισμού

Του Νιμορακιωτάκη Δ. Γεωργίου
Λογιστή-φοροτεχνικού

Aναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ οι εισφορές για τον Ιανουάριο του 2018, οι οποίες πρέπει να καταβληθούν εμπρόθεσμα έως σήμερα 28/02/2018.

Πολλοί  από τους ασφαλισμένους θα δουν το καταβλητέο ποσό των εισφορών τους να διαφοροποιείται και αυτό γιατί, για τον υπολογισμό, έχουν αντληθεί τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2016. 

Οι εισφορές πλέον προκύπτουν από το 85% του αθροίσματος του καθαρού εισοδήματος  (από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) και των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί για το 2016. Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί 26,95% (είναι το ποσοστό κλάδου σύνταξης και υγείας) για να υπολογισθούν οι εισφορές σε ετήσια βάση, κατόπιν για να το αναγάγουμε σε μηνιαία εισφορά διαιρούμε με το 12. Να υπενθυμίσουμε ότι στις μηνιαίες εισφορές προστίθενται 10 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ.

Για παράδειγμα αν το εισόδημα από την επαγγελματική μας δραστηριότητα είναι 10.000 και οι καταβλητέες εισφορές 2016 είναι 2.500 τότε το ΕΦΚΑ θα είναι : (10.000+2.500) Χ 85% = 10.625 οπότε πάνω στο ποσό αυτό θα υπολογισθούν οι εισφορές του 2018 δλδ 10.625 Χ 26,95% (το ποσοστό που υπολογίζονται οι εισφορές) = 2.863,44 . Στη συνέχεια το διαιρούμε με το 12 για να προκύψουν οι μηνιαίες εισφορές μας δλδ 2.863,44 / 12=238,62 πλέον 10 ευρώ για ΟΑΕΔ ήτοι 248,62 ευρώ οι μηνιαίες εισφορές ΕΦΚΑ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις εισφορές ΕΦΚΑ βάση των διατάξεων του πρώην ΟΓΑ το ποσοστό επί του εισοδήματος είναι μικρότερο από το 26,95%. Για το 2018 ορίζεται στο 16% για τον κλάδο σύνταξης, 6,95% για τον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης και 0,25% για τον ειδικό λογαριασμό αγροτικής εστίας (ΛΑΕ). Το ποσοστό για τον κλάδο σύνταξης θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο μέχρι να εξομοιωθεί με το 20% το 2022. Επίσης η κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών είναι 410,26 ευρώ.    
 Επειδή έχουν παρατηρηθεί λάθη στα σημειώματα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή!

Όσο αφορά στη διαδικασία εκκαθάρισης των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2017 αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο. Ας κρατήσουμε όμως τις επιφυλάξεις μας καθώς θα έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί από το 2017, μετά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Ωστόσο, δόθηκαν αρκετές παρατάσεις.

Ο υπολογισμός λοιπόν, θα γίνει βάση του εισοδήματος από την επαγγελματική δραστηριότητα του φορολογικού έτους 2016. Για παράδειγμα αν το εισόδημα μας για τη χρήση 2016 ήταν 10.000 ευρώ τότε θα έπρεπε να καταβάλουμε μηνιαίες εισφορές ΕΦΚΑ 10.000 Χ 26,95% = 2.695 ετήσιες εισφορές, επομένως μηνιαίες 2.695 / 12 = 224,58 + 10 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ = 234,58. Αν το 2017 είχαμε καταβάλει λιγότερες εισφορές από τα 234,58 τότε από την εκκαθάριση προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο  και την διαφορά  πρέπει να την  καταβάλουμε σε πέντε ισόποσες δόσεις.

Αν όμως το 2017 είχαμε καταβάλει μεγαλύτερες εισφορές, από το ποσό των 234,58 ευρώ μηνιαίως του παραδείγματος μας, τότε από την εκκαθάριση προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο. Το υπόλοιπο αυτό επιστρέφεται αυτόματα στον ασφαλισμένο εντός διμήνου, σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει.

Ο ασφαλισμένος έχει την δυνατότητα να υποβάλει αίτημα ώστε να παραμείνει το πιστωτικό υπόλοιπο στον ΕΦΚΑ και να συμψηφιστεί με επόμενες ασφαλιστικές του εισφορές. Αν υπάρχουν καθυστερούμενες εισφορές του έτους 2018 μέχρι την εκκαθάριση, αυτές εξοφλούνται από το πιστωτικό υπόλοιπο.