Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Καρπάθου για το 2018

Ο Δήμος Καρπάθου ενέκρινε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2018. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα εξής:

-Οργάνωση δημοσιογραφικών ταξιδιών ή/και φιλοξενία δημοσιογράφων και bloggers σε ορισμένες από τις αγορές ενδιαφέροντος Ευρώπης, Ασίας και Αμερικής όπως Γαλλία, Αυστρία, Ιταλία, Ολλανδία, Σκανδιναβία, Ρωσία, Ισπανία, ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Γερμανία κλπ. Στόχος είναι η διασφάλιση διεθνούς προβολής σε έγκριτα ΜΜΕ, έντυπα, ή/και ηλεκτρονικά/ διαδίκτυο ή και τηλεοπτικά κλπ.

-Παρουσίαση προορισμού σε επιλεγμένο κοινό πρακτόρων και δημοσιογράφων, ή/και συμμετοχή σε διαγωνισμούς στο εξωτερικό για την προσέγγιση πωλητών ταξιδιών, ή/και επαφή με πράκτορες μέσω ηλεκτρονικών σεμιναρίων (webminars), ή/και συμμετοχή σε trade roadshows, ή/και γεύμα εργασίας με ταξιδιωτικούς πράκτορες & δημοσιογράφους όπου είναι εφικτό, σε ορισμένες από τις αγορές ενδιαφέροντος του εξωτερικού όπως:

Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, ΗΠΑ, Σκανδιναβία, Ρωσία, Μ Βρετανία κλπ.-Συμμετοχή σε πρωτότυπες προωθητικές δράσεις για την προσέγγιση του ταξιδιωτικού κοινού-Υλοποίηση δράσεων για την ανάδειξη του περιπατητικού τουρισμού και των μονοπατιών-Δημιουργία και παραγωγή βίντεο με βάση τις σύγχρονεςΠροδιαγραφές-Υπαίθρια διαφήμιση όπως η προβολή σε πλάτες λεωφορείων.