Παρατείνονται κατά ένα έτος οι συμβάσεις, για την ολοκλήρωση έργων του Δήμου Ρόδου που χρηματοδοτεί και υλοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Την απόφαση παράτασης κατά ένα έτος της χρονικής ισχύος δύο διαβαθμιδικών συμβάσεων και μιας προγραμματικής σύμβασης, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, για την ολοκλήρωση των τριών αντίστοιχων έργων του Δήμου Ρόδου.

Πρόκειται για τα έργα «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών και πεζοδρομίων στο Φαληράκι», «Ηλεκτρισμός Γηπέδου Παστίδας Δήμου Ρόδου» και «Αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Μουσείου Μεσαναγρού».

Και τα τρία έργα χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενώ για τα δύο εξ’ αυτών έχει αναλάβει και την υλοποίησή τους.

Τις παραπάνω αποφάσεις παράτασης, συνυπογράφει και ο Δήμαρχος Ρόδου, Φώτης Χατζηδιάκος.

Συγκεκριμένα:

Η διαβαθμιδική σύμβαση «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών και πεζοδρομίων στο Φαληράκι», αφορά έργα προϋπολογισμού 750.000,00 € με σκοπό την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της τουριστικής περιοχής στο Φαληράκι.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά:

- Διαμόρφωση κόμβου στη συμβολή των οδών Αγίου Νεκταρίου και Απόλλωνος στο Φαληράκι

- Πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Απόλλωνος

- Πλακόστρωση πεζοδρομίων

- Ηλεκτροφωτισμός τμήματος της οδού Αγίου Νεκταρίου

- Εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η διαβαθμιδική σύμβαση για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Παστίδας», προϋπολογισμού 78.225,81 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), αφορά στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για τον επαρκή φωτισμό του γηπέδου ποδοσφαίρου, καθώς και του παρακείμενου γηπέδου καλαθοσφαίρισης, στην περιοχή Παστίδας Ρόδου.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η προγραμματική σύμβαση «Αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Μουσείου Μεσαναγρού», συνολικού προϋπολογισμού 74.400 ευρώ, αφορά στην αποπεράτωση του Μουσείου Μεσαναγρού, ενός έργου, που στόχο έχει την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης μιας απομακρυσμένης περιοχής του νησιού της Ρόδου.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ρόδου.