Καλές είναι οι συσκέψεις, αλλά τις έχουμε συνηθίσει!

•  Πλησιάζει η έναρξη της σεζόν και ξεκίνησαν οι συσκέψεις στο δημαρχείο για την προετοιμασία του νησιού. Καλές είναι κι αυτές, πιθανόν και χρήσιμες, αλλά τις έχουμε συνηθίσει!

• Κυρίως έχουμε συνηθίσει κύριοι αρμόδιοι ...τ’ αποτελέσματά τους! Δυστυχώς κάθε χρόνο ακούμε και διαβάζουμε για τα ίδια προβλήματα, αλλά λύσεις δεν βλέπουμε!

• Προφανώς και οι ίδιοι οι αρμόδιοι έχουν κουραστεί και να τ’ ακούνε και να τα λένε! Ίσως τελικά θα πρέπει να υπάρξει μία διαφορετική αντιμετώπιση των προβλημάτων, αν θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα.

O κακός