Η συμπεριφορά της Δημάρχου Κάσου

Με τη δημοσιοποίηση τριών συμβάσεων, που αφορούν έργα στο Δήμο Κάσου, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου καταρρίπτει τους ισχυρισμούς της δημάρχου, Μαίρης Τζανάκη, ότι η Περιφέρεια δεν συνήψε καμία σύμβαση με το Δήμο.

«Η καμία είναι τρεις και είναι ανηρτημένες στο πρόγραμμα Διαύγεια» δήλωσε κ. Χατζημάρκος.
Ανέφερε συγκεκριμένα στην ΕΡΤ Ρόδου ότι η δήμαρχος Κάσου επέλεξε να επιτεθεί εναντίον της Περιφερειακής Αρχής, την ημέρα που παραδίδονταν δύο έργα.

Το Σφαγείο και ο εξοπλισμός του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου.

«Αντί να βγει και να μιλήσει για τα σημαντικά αυτά έργα για το νησί της, ευχαριστώντας -αν όχι την Περιφέρεια- το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για το Σφαγείο και τα υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υγείας, καθώς και την Β΄ ΥΠΕ για το Ιατρείο, καθώς με χρήματα του ΠΕΠ εξοπλίστηκε, μετά από αίτημά μας, βγαίνει και επιτίθεται στην Περιφέρεια» είπε, εκφράζοντας παράλληλα την απορία του για τη σκοπιμότητα αυτής της ενέργειας.

 

(Στη φωτογραφία η μία εκ των τριών συμβάσεων)
(Στη φωτογραφία η μία εκ των τριών συμβάσεων)