Ο Ιουλιανός για τη Μακεδονία

Γράφει ο Αντώνης Ν. Βενέτης

Ο Φλάβιος Κλαύδιος Ιουλιανός, ο αυτοκράτορας του πρώιμου Βυζαντίου της ύστερης αρχαιότητος (Νοέμβριος 361-Ιούνιος 363 μ.Χ.), υπήρξε εκτός από ένας λαμπρός αυτοκράτορας της απέραντης Ρωμαϊκής επικράτειας και ένας εξ ίσου λαμπρός Έλληνας διανοούμενος, ο πρώτος και για αιώνες ο μοναδικός που μιλούσε και έγραφε ελληνικά.

Στα σωζόμενά του περιλαμβάνεται και το “εγκώμιο στην Αυτοκράτειρα Ευσεβία”, την σύζυγό του γιού του Μ. Κωνσταντίνου, αυτοκράτορα Κωνσταντίνου (337-361 μ.Χ).

Γράφει στο παραπάνω σύγγραμμα του ο Ιουλιανός για την ελληνικότητα των Θεσσαλονικεών. “Τοσούτον δε ίσως ούτε ειπείν, ούτε επακούσαι πολύ και εργώδες, ότι δη γένος, μεν αυτή σφοδρά ελληνικόν, ελλήνων των πάνυ, και πόλις η μητρόπολις της Μακεδονίας...”

(Τώρα μπορώ ίσως να πω χωρίς πολυλογίες και χωρίς να γίνω κουραστικός: ότι είναι από γενιά καθεαυτού ελληνική, από τους πιο γνήσιους έλληνες, και πόλη της είναι η μητρόπολις της Μακεδονίας.  - Ιουλιανός, εκδόσεις Θύραθεν). Εξ’ άλλου στην αθηναϊκή εφημερίδα “ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ" της 28.1.1886, που βρίσκεται στην Παπαχαραλάμπειο βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου, βρήκα, εν μεταφράσει, ένα τετράστιχο του Γερμανού Richard Boech για την Μακεδονία.

“Σε οψιγενές θαρραλέον τέκνον Ελλήνων Νικήτρια ποτέ της Ανατολής, Μακεδονία, πιστώςδιαφυλάξατε την μητρικήν γλώσσαν, έως ου εισέλθης είς τον πάτριον οίκον”.