Ανασυγκροτήθηκε από το υπουργείο το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Ανασυγκροτήθηκε με απόφαση του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.ΣΔ.Ε) Νοτίου Αιγαίου.

Η σχετική απόφαση αναφέρει τα εξής:
“Αποφασίζουμε
Ανασυγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου ως εξής:
1. Καραγιάννης Βασίλειος, Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Παπαδομαρκάκη Ιωάννη, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ12.08.

2. Καράκιζα-Παπαθαρρενού Τσαμπίκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής με έδρα τη Ρόδο, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρώτριά της την Δεληκάρη Παρασκευή, Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων με έδρα τη Σύρο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.

3. Μιχαλόπουλος Χρήστος, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Βουτσίνο Νικόλαο, Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Σύρου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ19.

4. Μαρίνος Ανδρέας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ17.03, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κονδύλη Στέφανο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης

5. Ξάφης Θεόδωρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.05, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Πηλιγκό Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

4. Σαρρής Χρήστος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «Εκπαιδευτήριο ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ» ως μέλος με αναπληρωτή του τον Καραμεσίνη Φώτιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «Εκπαιδευτήριο ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ».

5. Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «Εκπαιδευτήρια Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου» ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κάζαγλη Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «ΙΟΝΙΟΣ Σχολή»

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

4. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, (Εκπαιδευτήρια «Σύγχρονη Παιδεία, Βαθειά - Κυραϊλίδη», Παύλου Μελά 29, Καρέας) ως μέλος με αναπληρωτή του τον Πρωτογεράκη Σταύρο, («Εκπαιδευτήρια Δωδεκανήσου Ροδίων Παιδεία», Ηλία Βενέζη, Ηλιούπολη, Ρόδος).

5. Κυριακούλης Κυριάκος («Εκπαιδευτήρια Δωδεκανήσου Ροδίων Παιδεία», Ηλία Βενέζη, Ηλιούπολη, Ρόδος) ως μέλος με αναπληρωτή του τον Ποριώτη Αναστάσιο, («Σχολή Ποριώτη», Άγιοι Πάντες, Κορωπί, Αττική).

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου τον Ισαακίδη Χαράλαμπο, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ1-Διοικητικού, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου με αναπληρωτή του τον Ρίζο Χαρίση, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ13 αποσπασμένο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ