Θα αποκατασταθεί το οδόστρωμα της οδού Ιπποτών

Με αρκετά τρέχοντα θέματα του Δήμου, ασχολήθηκε, κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή Ρόδου, μεταξύ των οποίων και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την αποκατάσταση των κτιρίων Ακάβη.

Πιο αναλυτικά, χθες, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές και την κατάρτιση των όρων διενέργειας του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων του δήμου για το έτος 2018.

Ακόμη, την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου « Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων Οδού Ιπποτών (Α΄φάση Πεζοδρόμια»). Όπως και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Επείγουσες εργασίες στο κτίριο Βίλλα ΚΟΡΟΝΑ».

Τέλος, ενέκρινε την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση Κτιρίων ΑΚΑΒΗ». Σημειώνεται ότι το έργο είναι προϋπολογισμού 1.382.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Επίσης, στη χθεσινή της συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τις ανατροπές διαθέσεων καθώς και τις αναλήψεις υποχρεώσεων δαπανών οικονομικού έτους 2018. Ακόμη, τις διαθέσεις πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και σύσταση πάγιας προκαταβολής των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για το έτος 2018.

Εγκρίθηκε, ακόμη, η διενέργεια συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για «προμήθεια ποδηλάτων και σταθμών για την επέκταση συστήματος ενοικιαζόμενων ποδηλάτων και σταθμών» και διάθεση πίστωσης.

Πρόκειται για 70 χιλιάδες ευρώ τα οποία, σύμφωνα με τη μελέτη που κατατέθηκε από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης, θα διατεθούν για τη δημιουργία νέων σταθμών ποδηλάτων στην πόλη της Ρόδου.
Επίσης χθες, δόθηκε η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για τη φύλαξη από ιδιωτική εταιρία security των εισόδων της Μεσαιωνικής Πόλης και της δ.ε. Λινδίων.  

Τέλος, εγκρίθηκε από την Οικονομική η μελέτη και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου ευρωπαϊκής βοήθειας προς του απόρους» (ΤΕΒΑ) 2014-2020 για την πράξη: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016».

Υπενθυμίζεται ότι αυτό αφορά τα νησιά Ρόδο, Χάλκη, Τήλο, Σύμη, Καστελλόριζο και ο Δήμος Ρόδου ως επικεφαλής θα διεξάγει το διαγωνισμό ενώ στη διαδικασία συμμετέχει και η Εκκλησία.