Λεξιστορείν: Ο θαμώνας κι ο πελάτης!

Με τη λέξη θαμώνας δηλώνουμε αυτόν που συνηθίζει να παρευρίσκεται, να συχνάζει σε κάποιο μέρος.

Πρόκειται για σύνθετη λέξη με πρώτο συνθετικό το ομηρικό επίρρημα θαμά (= συχνά, πολλές φορές) και το –ώνας από το ρήμα ωνούμαι(= αγοράζω, είμαι πελάτης).

Η λέξη πελάτης από το αρχαίο ρήμα πελάζω (=πλησιάζω) σήμαινε στην αρχαιότητα αυτόν που πλησιάζει κάποιον ισχυρό για να ζητήσει προστασία και σήμερα αυτόν που «πλησιάζει» κάπου για να αγοράσει  αγαθά ή υπηρεσίες  έναντι αμοιβής.