Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρόδου

Ολοκληρώθηκαν και φέτος τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρόδου, που ετοίμασε ο Διευθυντής της κ. Αντώνης Αγγελής και τα οποία παρακολούθησαν μαθητές και μαθήτριες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων του νησιού μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους.

 Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου με τις δράσεις της αυτές στοχεύει:

• Στη διάδοση του βιβλίου και της γνώσης γενικότερα.
• Στη διαφύλαξη, ανάδειξη και προβολή του πολιτισμού της Ρόδου και των Δωδεκανήσων.
• Στη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εφαρμόζοντας την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
• Στη διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των κατοίκων του νησιού. 

Η Βιβλιοθήκη αποτελεί χώρο μάθησης, πληροφόρησης, γνωριμίας και εξοικείωσης με το βιβλίο, τη μελέτη και την αναζήτηση της γνώσης.

 

 

Και εφέτος λοιπόν εκτός από τους αναγνώστες μας, οι οποίοι επισκέπτονται καθημερινά τη Βιβλιοθήκη και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της, εκτός από τα 8.117 μέλη του δανειστικού της Τμήματος, η Βιβλιοθήκη δέχθηκε και θα δεχθεί μέχρι το τέλος του σχολικού έτους, οργανωμένες επισκέψεις εκπαιδευτικών μονάδων όλων των βαθμίδων του νησιού μας.

Οι επισκέψεις αυτές σκοπό έχουν τη γνωριμία των παιδιών με τη Βιβλιοθήκη, την ιστορική της διαδρομή και τις υπηρεσίες που αυτή είναι σε θέση να τους παράσχει, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της. Βασικός στόχος των επισκέψεων αυτών είναι η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, για την εκπόνηση εργασιών στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς μας.

Και εφέτος λοιπόν η Βιβλιοθήκη έθεσε στη διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας, τα προγράμματά της, που σκοπό έχουν τη «γνωριμία» των παιδιών του νησιού μας, με σημαντικές ιστορικές επετείους.
• Την 28η Οκτωβρίου 1940
• Την Ενσωμάτωση με την Ελλάδα
• Την Επανάσταση του 1821

Έτσι από τα πολυπληθή τεκμήρια της συλλογής μας, ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης κ. Αντώνης Αγγελής, επέλεξε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά σχετικά με τις επετείους αυτές, ενώ σχετικό υλικό παρουσιάσθηκε στους υπολογιστές μας και στη συνέχεια, έγινε συζήτηση με τα παιδιά. 

Η ανταπόκριση υπήρξε μεγάλη, όπως φαίνεται από τα σχετικά  στοιχεία:

Αναλυτικότερα από το Σεπτέμβριο του 2017 μέχρι σήμερα τη Βιβλιοθήκη επισκέφθηκαν για το σκοπό αυτό 1123 μαθητές και μαθήτριες μαζί με 93 εκπαιδευτικούς. 20 παιδιά ήταν από παιδικούς σταθμούς, 710 από Δημοτικά Σχολεία, 321 από Γυμνάσια και 72 από Λύκεια. 

Από αυτά 754 παιδιά παρακολούθησαν τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα και τα υπόλοιπα υλοποίησαν δράσεις του σχολείου, κυρίως δράσεις φιλαναγνωσίας. 

 

Είναι βέβαιο, ότι μέχρι το τέλος του σχολικού έτους ο αριθμός τους θα πλησιάσει τις 2.000.  Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συνεργασίες με διάφορα σχολεία, συνεργασίες οι οποίες θα ολοκληρωθούν μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.
Στη συνέχεια πολλά από τα παιδιά που παρακολούθησαν τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα συνεχίζουν να επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη και να γίνονται μέλη του δανειστικού μας τμήματος.