Επίκαιρη ερώτηση του Ηλία Καματερού για τις πέργκολες   στις λιμενικές ζώνες

Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Ηλίας Καματερός στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του άρθρου 96 του Ν.4504/2017, που προβλέπει την διετή προθεσμία νομιμοποίησης των κατασκευών εντός των λιμενικών ζωνών (αφορούν κύρια πέργκολες και στέγαστρα καταστημάτων) με διαγραφή των προστίμων εφόσον η νομιμοποίηση γίνει εντός της διετίας και μετά από πρόταση των Λιμενικών Ταμείων και έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στο διάστημα αυτό αναστέλλονται, η επιβολή προστίμων, αναβάλλονται εκκρεμούσες δίκες και γίνεται παραχώρηση του χώρου για χρήση τραπεζοκαθισμάτων.
Η ερώτηση κατατίθεται γιατί δεν εφαρμόζεται απ΄ όλες τις υπηρεσίες.

Η ΕΡΩΤΗΣΗ
“Κύριε Υπουργέ,
Με το άρθρο 96 του Ν.4504/2017, δίδεται προθεσμία 2 ετών (από την ισχύ του) για την έκδοση των απαραίτητων αδειών για κατασκευές εντός της λιμενικής ζώνης και καθορίζεται η διαδικασία έγκρισής τους.

 Στο ίδιο άρθρο ( παρ. 3), προβλέπεται ότι είναι δυνατή, κατά παρέκλιση κάθε άλλης διάταξης, η παραχώρηση της χρήσης του υποκείμενου χώρου, και προβλέπεται η διαδικασία προς τούτο.

 Πάλι, στο ίδιο άρθρο (παρ. 4α, β), προβλέπεται η αναστολή εντός της διετίας τόσο της επιβολής προστίμων όσο και της εκτέλεσης πρωτοκόλλων και η καταβολή των επιβληθέντων προστίμων, επιβάλλεται μόνον άν μετά την παρέλευση της διετίας εξακολουθούν να υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές.

 Παρ’ όλα αυτά, μετά το υπ’ αριθ. 3113.10-44/91154/17 της 20.12.17 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και λιμενικής πολιτικής, οι λιμενικές αρχές δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία και επιβάλλουν πρόστιμα το δε Λιμενικό Ταμείο, δεν εγκρίνει την παραχώρηση χώρου προς χρήσιν τραπεζοκαθισμάτων.

 Η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση, ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων για να μπει μια τάξη στις αυθαιρεσίες στις λιμενικές ζώνες. Αυτό για να γίνει όμως, χρειάζονται μελέτες, κίνητρα και μεταβατική περίοδος όπως προβλέπει η ρύθμιση αυτή. Και γίνεται ιδιαίτερα αναγκαία σε περιοχές όπως είναι των νησιών του ανατολικού Αιγαίου που επλήγησαν οικονομικά από τις προσφυγικές ροές και τους σεισμούς.

Ερωτάται ο κος Υπουργός:
1.Τι προτίθεσθε να πράξετε για την εφαρμογή της νομοθεσίας;
2. Θα εκδόσετε αναλυτική διευκρινιστική εγκύκλιο για αυτό;”