Σεμινάριο για τη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών

Την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018, ο Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Bournemouth και τον Καθηγητή Δημήτρη Μπούχαλη διοργανώνει σεμινάριο με έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών για την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών στις ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις. Ο χώρος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Το σεμινάριο θα έχει τέσσερις θεματολογίες:

Α. Καινοτομία ως πηγή ανταγωνιστικότητας στον τουρισμό και τη φιλοξενία
Β. Εξατομικευμένες υπηρεσίες και συμμετοχή στη δημιουργία της εμπειρίας του πελάτη
Γ. Διαχείριση ταλέντου και στρατηγικές για ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών
Δ. Smart tourism – καινοτομίες και «έξυπνοι» προορισμοί

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ξενοδοχείων, τουριστικών οργανισμών και τουριστικών προορισμών θα εξαρτηθεί στο μέλλον από την ικανότητά τους να διαχειριστούν τους πόρους τους αποτελεσματικά και με στρατηγικό σχεδιασμό. Υπάρχει ήδη η ανάγκη να κάνουν χρήση της τεχνολογίας και των καινοτομιών τεχνολογίας, ώστε να δημιουργήσουν και να επηρεάσουν τις εμπειρίες των πελατών τους, καθώς και να διαχειριστούν τους πόρους τους επικερδώς και με βιώσιμο τρόπο.

Αυτό το σεμινάριο θα παρουσιάσει τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις και οργανισμοί στον τουρισμό μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους. Θέματα που θα συζητηθούν εκτός άλλων αφορούν σε στρατηγικές σχεδιασμού του τουριστικού και ξενοδοχειακού προϊόντος με χρήση των νέων τεχνολογιών.

Επίσης θα παρουσιαστούν παραδείγματα και στρατηγικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ρόδου στο σχεδιασμό εξατομικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων. Έμφαση θα δοθεί σε στρατηγικές διατήρησης προσωπικού και ταλέντου στα ξενοδοχεία ώστε να δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Θα δοθεί έμφαση στις υπάρχουσες πληροφορίες και τη χρήση της τεχνολογίας με εφαρμογή στους προορισμούς για την κάλυψη των αναγκών των τουριστών.

Το σεμινάριο είναι δωρεάν για τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου και υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων για συμμετοχές εκτός συλλόγου με συμβολικό κόστος 60 ευρώ. Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης από τον Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου.
Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ όπως αποστέλλετε e-mail στην Ταμία του Συλλόγου μας, κα. Παθιάκη Μαρία στο pathiaki@otenet.gr

16:00-17:00 Α. Καινοτομία ως πηγή ανταγωνιστικότητας στον τουρισμό και τη φιλοξενία, καθηγητής Δημήτριος Μπούχαλης Professor Dimitrios Buhalis
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ξενοδοχείων, τουριστικών οργανισμών και προορισμών εξαρτάται από την ικανότητά τους να διαχειριστούν τους πόρους τους αποτελεσματικά με στρατηγικό σχεδιασμό. Η χρήση τεχνολογίας και των καινοτομιών τεχνολογίας βοηθάει να δημιουργήσουν και να επηρεάσουν τις εμπειρίες των πελατών τους, καθώς και να διαχειριστούν τους πόρους τους επικερδώς και με βιώσιμο τρόπο. Αυτό το σεμινάριο θα παρουσιάσει τους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις και οργανισμοί στον τουρισμό μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους με στρατηγικές σχεδιασμού του τουριστικού και ξενοδοχειακού προϊόντος.

17:20-18:20 Β. Εξατομικευμένες υπηρεσίες και συμμετοχή στη δημιουργία εμπειρίας του πελάτη, Dr. Hanaa Osman
Η κακή εμπειρία του πελάτη μπορεί να αποβεί μοιραία για τις επιχειρήσεις, ενώ η καλή εμπειρία μπορεί να συμβάλει στην αφοσίωση του πελάτη. Το σημερινό περιβάλλον της ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας έχει γίνει πολύ ανταγωνιστικό αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν πρωτοπόρα και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν εξαιρετικές εμπειρίες για τους πελάτες τους. Με γνώμονα αυτήν την ανάγκη τα πολυτελή ξενοδοχεία και εταιρίες έχουν δημιουργήσει προσωποποιημένες, εξατομικευμένες εμπειρίες για τους πελάτες τους. Αυτό το σεμινάριο θα παρουσιάσει τέτοια παραδείγματα και στρατηγικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

18:40 - 19:40 Γ.  Διαχείριση ταλέντου και στρατηγικές για ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών, Δρ Ευαγγελία (Λία) Μαρινάκου Dr. Evangelia (Lia) Marinakou
Ένα μείζον θέμα στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών στα ξενοδοχεία αποτελεί η έλλειψη εκπαίδευσης και ικανοτήτων όσων εργάζονται σε αυτές τις επιχειρήσεις. Στην ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία η ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών έχει επιπτώσεις στη φήμη της επιχείρησης και συνεπώς στην παραγωγικότητά της και αποτελεσματικότητά της. Για να έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα οι σημερινές επιχειρήσεις θα πρέπει να προσελκύσουν, να εκπαιδεύσουν, να αναπτύξουν και να διατηρήσουν τους ικανούς υπαλλήλους τους, αλλά κυρίως να βρουν τρόπους να τους παρακινήσουν και να τους κάνουν να εμπλακούν με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Αυτό το σεμινάριο θα παρουσιάσει στρατηγικές για τη δημιουργία της κατάλληλης κουλτούρας για τη διατήρηση ταλέντου στα ξενοδοχεία.

20:00-21:00 Δ. Smart tourism – καινοτομία, καθηγητής Δημήτριος Μπούχαλης, Prof. Dimitrios Buhalis
Smart tourism και η έννοια των “έξυπνων” προορισμών και ξενοδοχείων αναφέρονται στην ιδέα της χρήσης της τεχνολογίας και πληροφοριών για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, καθώς και στην ανταπόκριση στις ανάγκες των τουριστών πριν, κατά τη διάρκεια και την περίοδο μετά το ταξίδι. Σε αυτό το σεμινάριο θα δοθεί έμφαση στη δύναμη δικτύωσης όλων των ενδιαφερομένων με τη χρήση της τεχνολογίας για τη συνδημιουργία βιώσιμης αξίας από όλους τους εμπλεκόμενους.

Εισηγητές:
Ο καθηγητής Δημήτριος Μπουχάλης είναι Διευθυντής του Τμήματος Τουρισμού και Φιλοξενίας, Διευθυντής του Εργαστηρίου eTourism και Αναπληρωτής Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού και Φιλοξενίας στο Πανεπιστήμιο Bournemouth της Αγγλίας. Είναι ειδικός στον τομέα της Στρατηγικής Διαχείρισης και Marketing με εξειδίκευση στις εφαρμογές Τεχνολογίας Επικοινωνιών Πληροφορικής στον κλάδο Τουρισμού, Ταξιδίων, Φιλοξενίας και Αναψυχής. Ο ερευνητικός του τομέας περικλείει διάφορους κλάδους και εξετάζει την υιοθέτηση καινοτομιών για τη δημιουργία αξίας τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους οργανισμούς. Στόχος της έρευνας του είναι ο έξυπνος τουρισμός, το SoCoMo Marketing, η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, η διαχείριση της εμπειρίας και η εξατομίκευση, οι στρατηγικές φήμης και κοινωνικών μέσων, ο προσβάσιμος και ο ειδικός διατροφικός (αλλεργιογόνος) τουρισμός. Έχει εκδώσει 22 βιβλία, 200 άρθρα και έχει παρουσιάσει σε 300 διεθνή συνέδρια. Είναι ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας για τη Μελέτη Τουρισμού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Συνεργατικών μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού UNWTO και προηγούμενος Πρόεδρος της IFITT.

Η Δρ Ευαγγελία (Λία) Μαρινάκου είναι η Προϊστάμενη Εκπαίδευσης στο Τμήμα Τουρισμού και Φιλοξενίας Πανεπιστήμιο Bournemouth της Αγγλίας. Έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μετά από μια σταδιοδρομία στη διοίκηση ελληνικών ξενοδοχείων. Έχει διατελέσει επικεφαλής τμήματος σε διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα, την Ελβετία, το Μπαχρέιν και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις γυναίκες στη διαχείριση της φιλοξενίας, στην ηγεσία καθώς και στις μεθοδολογίες διδασκαλίας και εκμάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στους ερευνητικούς αυτούς τομείς έχει εκδώσει ένα βιβλίο, κεφάλαια βιβλίων, άρθρα περιοδικών και έχει παρουσιάσει σε διεθνή συνέδρια. Έχει επίσης εργαστεί σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα ως επικεφαλής του έργου με έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού. Έχει εκπαιδεύσει επαγγελματίες του κλάδου σε προγράμματα διά βίου μάθησης.

Η Δρ Hanaa Osman είναι ακαδημαϊκός στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας και Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων & Μορφωτικών Ανταλλαγών στο τμήμα Τουρισμού και Φιλοξενίας του Πανεπιστημίου του Bournemouth. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι στους τομείς του πολιτισμού και των εμπειριών των μεταναστών στη βρετανική βιομηχανία φιλοξενίας. Ερευνά επίσης τις εξατομικευμένες υπηρεσίες και την εμπειρία των πελατών σε όλους τους πολιτισμούς. Έχει δημοσιεύσει   έρευνα σχετικά με τις εμπειρίες των μουσουλμάνων γυναικών στη βιομηχανία φιλοξενίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Διδάσκει την εμπειρία και τη συμπεριφορά καταναλωτών στη διαχείριση της φιλοξενίας. Πριν από τη θέση της στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth έχει επαγγελματική εμπειρία από την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ.