Σε 113 προσλήψεις θα προχωρήσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Σε προσλήψεις 113 συμβασιούχων πρόκειται να προχωρήσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου για την κάλυψη των εποχικών αναγκών στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους.

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν για 7 μήνες και από τα κύρια προσόντα που απαιτούνται είναι, πτυχίο ή δίπλωμα φύλακα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
Ειδικότερα οι προσλήψεις αφορούν τις εξής θέσεις:

Τόπος απασχόλησης: ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟΥ  ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ & ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ    
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ    
Αριθμός ατόμων: 32

Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  & ΠΑΝΑΓΙΑ του ΚΑΣΤΡΟΥ
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Αριθμός ατόμων: 24

Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΧΩΡΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΛΙΝΔΟΥ
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Αριθμός ατόμων: 12

Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΕΡΗΜΟΥ
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Αριθμός ατόμων: 3

Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΜΙΡΟΥ
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Αριθμός ατόμων: 7

Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩ
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Αριθμός ατόμων: 6

Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΧΩΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ  ΚΩ  
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Αριθμός ατόμων: 10

Τόπος απασχόλησης: CASA ROMANA  (ΡΩΜΑΙΚΗ ΟΙΚΙΑ   ΚΩ)
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Αριθμός ατόμων: 4

Τόπος απασχόλησης: ΡΩΜΑΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΩ    
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Αριθμός ατόμων: 2

Τόπος απασχόλησης: ΔΥΤΙΚΟΣ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΧΩΡΟΣ ΚΩ
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Αριθμός ατόμων: 1

Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΜΗΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Αριθμός ατόμων: 1

Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Αριθμός ατόμων: 2

Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Αριθμός ατόμων: 1

Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΟΥ
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Αριθμός ατόμων: 1

Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Αριθμός ατόμων: 1

Τόπος απασχόλησης: ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Αριθμός ατόμων: 2

Τόπος απασχόλησης:  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
 Αριθμός ατόμων: 1

Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩ
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Αριθμός ατόμων: 1

Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ & ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ
Ειδικότητα: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αριθμός ατόμων: 1

Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΧΩΡΟΣ ΚΑΜΙΡΟΥ
Ειδικότητα: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αριθμός ατόμων: 1